Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Zákony a súvisiace informácie

Zákon o stavebnom sporení č. 310/1992 Zb. v úplnom znení (PDF, 709 kB)
Zákon o ochrane vkladov č. 118/1996 Z.z. (PDF, 871 kB)
Informácia o ochrane vkladov (PDF, 108 kB)
Informačný formulár pre vkladateľa (PDF, 63 kB)
Oznámenie o osobitnom vklade (PDF, 33 kB)
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady (PDF, 350 kB)
Výška základnej úrokovej sadzby úverov na bývanie (PDF, 52 kB)
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  (PDF, 273 kB)
Informácia PSS, a. s., o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Klienti stavebnej sporiteľne (PDF, 138 kB)
Príloha č. 1 k Informácii PSS, a. s., o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Klienti stavebnej sporiteľne  (PDF, 69 kB)  
Príloha č. 2 k Informácii PSS, a. s., o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Klienti stavebnej sporiteľne (PDF, 198kB)  
Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  (PDF, 828 kB) 
Koncepcia ochrany PSS, a. s., pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (PDF, 129 kB)
Kto je to politicky exponovaná osoba (PDF, 101 kb)
Vyhlásenie o súlade s pravidlami FATCA (PDF, 47 kB) 
Zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní PDF, 985 kB)
Poučenie o dôsledkoch uzatvorenia spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy (PDF, 63 kB)
Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (PDF,760 kB)
Poučenie o dôsledkoch uzatvorenia rozhodcovskej zmluvy (PDF, 63 kB) 
Štatút a rokovací poriadok Stáleho rozhodcovského súdu Asociácie bánk účinný od 3. 2. 2015  (PDF, 3,3 MB) 
Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (PDF, 789 kB)
Informácia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (PDF, 132 kB)


Pre zlepšenie našich služieb používame na našich stránkach cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím.

Čo sú cookies