Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Zákony a súvisiace informácie

Zákon o stavebnom sporení č. 310/1992 Zb. v úplnom znení (PDF, 709 kB)
Informácia o zmenách v zákone o stavebnom sporení, platných od 1. 1. 2019 (PDF, 141 kB)
Zákon o ochrane vkladov č. 118/1996 Z.z. (PDF, 871 kB)
Informácia o ochrane vkladov (PDF, 108 kB)
Informačný formulár pre vkladateľa (PDF, 86,7 kB)
Oznámenie o osobitnom vklade (PDF, 33 kB)
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady (PDF, 350 kB)
Výška základnej úrokovej sadzby úverov na bývanie (PDF, 52 kB)
Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  (PDF, 882 kB) 
Koncepcia ochrany PSS, a. s., pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (PDF, 123 kB)
Kto je to politicky exponovaná osoba (PDF, 67,9 kb)
Vyhlásenie o súlade s pravidlami FATCA (PDF, 47 kB) 
Zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní PDF, 985 kB)
Poučenie o dôsledkoch uzatvorenia spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy (PDF, 63 kB)
Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (PDF,760 kB)
Poučenie o dôsledkoch uzatvorenia rozhodcovskej zmluvy (PDF, 63 kB) 
Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (PDF, 789 kB)
Informácia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov FO (PDF, 41,2 kB)
Informácia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov PO (PDF, 40,4 kB)

Pohrebné poistenie

 Poistné podmienky pre pohrebné poistenie (PDF, 457 kB)

 PSS, a. s., sa riadi pravidlami spracúvania osobných údajov. Súvisiace informácie