Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Karta výhod

Katalóg partnerských firiem 2015 (PDF, 4,55 MB)

Zákony a súvisiace informácie

Zákon o stavebnom sporení č. 310/1992 Zb. v úplnom znení (PDF, 709 kB)
Zákon o ochrane vkladov č. 118/1996 Z.z. (PDF, 871 kB)
Informácia o ochrane vkladov (PDF, 108 kB)
Informačný formulár pre vkladateľa (PDF, 63 kB)
Oznámenie o osobitnom vklade (PDF, 33 kB)
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady (PDF, 350 kB)
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  (PDF, 273 kB)
Informácia PSS, a. s., o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Klienti stavebnej sporiteľne (PDF, 138 kB)
Príloha č. 1 k Informácii PSS, a. s., o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Klienti stavebnej sporiteľne  (PDF, 69 kB)  
Príloha č. 2 k Informácii PSS, a. s., o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Klienti stavebnej sporiteľne (PDF, 154 kB)  
Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  (PDF, 828 kB) 
Koncepcia ochrany PSS, a. s., pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (PDF, 129 kB)
Kto je to politicky exponovaná osoba (PDF, 101 kb)
Vyhlásenie o súlade s pravidlami FATCA (PDF, 47 kB) 
Zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní PDF, 985 kB)
Poučenie o dôsledkoch uzatvorenia spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy (PDF, 63 kB)
Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (PDF,760 kB)
Poučenie o dôsledkoch uzatvorenia rozhodcovskej zmluvy (PDF, 63 kB) 
Štatút a rokovací poriadok Stáleho rozhodcovského súdu Asociácie bánk účinný od 3. 2. 2015  (PDF, 3,3 MB) 
Štatút a rokovací poriadok Stáleho rozhodcovského súdu Asociácie bánk účinný do 2. 2. 2015 (PDF, 161 kB)
Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (PDF, 789 kB)
Informácia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (PDF, 132 kB)

Corporate Design

Logá vo formátoch pre PC/MAC 17.05.2000 (ZIP, 232 kB) 
Logo 1 vo formáte JPG (ZIP, 19 kB)
Logo 2 vo formáte JPG  (ZIP, 27 kB)
Logo 3 vo formáte JPG  (ZIP, 46 kB)