Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Všeobecné podmienky stavebného sporenia, Reklamačný poriadok a Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky stavebného sporenia a úverov pre fyzické osoby, znenie účinné od 1. 4. 2017, zverejnené 16. 1. 2017 (PDF, 229 kB)
Všeobecné podmienky stavebného sporenia a úverov pre fyzické osoby, znenie účinné od 1. 5. 2018, zverejnené 13. 3. 2018 (PDF, 371 kB)
Všeobecné podmienky stavebného sporenia a úverov pre fyzické osoby, znenie účinné od 1. 5. 2018, zverejnené 13. 3. 2018 -  zmeny (PDF, 243 kB)
Tarify sporenia pre fyzické osoby (časť 1), dokument účinný od 21. 3. 2016, zverejnený 1. 3. 2016 (PDF, 66 kB)  
Tarify sporenia pre fyzické osoby (časť 2), dokument účinný od 1. 8. 2017, zverejnený 25. 5. 2017 (PDF, 89,1 kB)
Tarify sporenia pre fyzické osoby (časť 3), dokument účinný od 1. 8. 2017, zverejnený 25. 5. 2017 (PDF, 86,2 kB)
Všeobecné obchodné podmienky PSS, a.s., na poskytovanie spotrebiteľských úverov na vybavenie domácnosti fyzickým osobám, znenie účinné od 1. 4. 2017, zverejnené 16. 1. 2017 (PDF, 160 kB)
Všeobecné obchodné podmienky PSS, a.s., na poskytovanie spotrebiteľských úverov na vybavenie domácnosti fyzickým osobám, znenie účinné od 1. 5. 2018, zverejnené 13. 3. 2018 (PDF, 271 kB)
Všeobecné obchodné podmienky PSS, a.s., na poskytovanie spotrebiteľských úverov na vybavenie domácnosti fyzickým osobám, znenie účinné od 1. 5. 2018, zverejnené 13. 3. 2018 - zmeny (PDF, 162 kB)
Obchodné podmienky pre službu Moja PSS, znenie účinné od 21. 3. 2016, zverejnené 1. 3. 2016 (PDF, 253 kB)   
Všeobecné podmienky stavebného sporenia právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, znenie účinné od 1. 4. 2017, zverejnené 16. 1. 2017 (PDF, 207 kB)
Všeobecné podmienky stavebného sporenia právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, znenie účinné od 1. 5. 2018, zverejnené 13. 3. 2018 (PDF, 372 kB)
Všeobecné podmienky stavebného sporenia právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, znenie účinné od 1. 5. 2018, zverejnené 13. 3. 2018 - zmeny (PDF, 209 kB)
Tarify sporenia pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, dokument účinný od 1. 8. 2017, zverejnený 25. 5. 2017 (PDF, 126 kB)
Reklamačný poriadok (PDF, 261 kB) 

Zákony a súvisiace informácie

Zákon o stavebnom sporení č. 310/1992 Zb. v úplnom znení (PDF, 709 kB)
Zákon o ochrane vkladov č. 118/1996 Z.z. (PDF, 871 kB)
Informácia o ochrane vkladov (PDF, 108 kB)
Informačný formulár pre vkladateľa (PDF, 63 kB)
Oznámenie o osobitnom vklade (PDF, 33 kB)
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady (PDF, 350 kB)
Výška základnej úrokovej sadzby úverov na bývanie (PDF, 52 kB)
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  (PDF, 273 kB)
Informácia PSS, a. s., o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Klienti stavebnej sporiteľne (PDF, 138 kB)
Príloha č. 1 k Informácii PSS, a. s., o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Klienti stavebnej sporiteľne  (PDF, 69 kB)  
Príloha č. 2 k Informácii PSS, a. s., o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Klienti stavebnej sporiteľne (PDF, 198kB)  
Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  (PDF, 828 kB) 
Koncepcia ochrany PSS, a. s., pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (PDF, 129 kB)
Kto je to politicky exponovaná osoba (PDF, 67,9 kb)
Vyhlásenie o súlade s pravidlami FATCA (PDF, 47 kB) 
Zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní PDF, 985 kB)
Poučenie o dôsledkoch uzatvorenia spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy (PDF, 63 kB)
Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (PDF,760 kB)
Poučenie o dôsledkoch uzatvorenia rozhodcovskej zmluvy (PDF, 63 kB) 
Štatút a rokovací poriadok Stáleho rozhodcovského súdu Asociácie bánk účinný od 3. 2. 2015  (PDF, 3,3 MB) 
Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (PDF, 789 kB)
Informácia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (PDF, 132 kB)

Pohrebné poistenie

 Poistné podmienky pre pohrebné poistenie (PDF, 457 kB)

 Pre zlepšenie našich služieb používame na našich stránkach cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím.

Čo sú cookies