Odošlite nám svoju ponuku

V prípade, že máte záujem spolupracovať so spoločnosťou Prvá stavebná sporiteľna a. s., pošlite svoju ponuku spolu s informáciami o spoločnosti a vašimi kontaktnými údajmi na e-mailovú adresu lnincak@pss.sk.

Nakupované komodity

 • informačné a komunikačné technológie – ICT (hardware, software, servis)
 • kancelárska technika (kopírovacie stroje, telefónne aparáty)
 • kancelárske potreby
 • reklamné a darčekové predmety
 • reklama a propagácia
 • technické zariadenie budovy (klimatizácia, výťahy)
 • tlačové materiály (prospekty, tlačivá, billboardy)
 • vybavenie budovy
 • služobné vozidlá
 • služby (daňové a právne poradenstvo, outsourcing vymáhania pohľadávok, dobrovoľné dražby, poistenie, vzdelávanie, brigádnici, výstavy, hotelové a kongresové služby, upratovanie, outsourcing hybridnej pošty)

Nákupný proces

Obstarávanie tovarov a služieb zastrešuje odbor nákupu. Nákup tovarov a služieb v PSS, a. s., je centralizovaný a zodpovedá za celkový dodávateľský reťazec.

Úlohou nákupu je splniť požiadavky všetkých úsekov spoločnosti na tovary a služby v požadovanom množstve, kvalite, termíne a za čo najvýhodnejšie ceny.

Centrálny nákup je zodpovedný za výber dodávateľov, vyjednávanie cien a dodacích podmienok a za organizačnú stránku uzatváranie zmlúv s dodávateľmi.

Kontaktné osoby

Odbor nákupu metodicky a personálne riadi vedúci odboru nákupu, Ing. Ľuboš Ninčák.

Zamestnanci odboru nákupu:

 • Ing. Ľuboš Ninčák, vedúci odboru
  tel.: 02/58231 232, mail: lnincak@pss.sk
 • Ing. Miroslav Bartoš, nákupca t
  tel.: 02/58231 360, mail: mbartos@pss.sk
 • Ing. Ľubomír Darovec, nákupca
  tel.: 02/58321 432, mail: ldarovec@pss.sk
 • Mgr. Stella Furičková, manažér školení
  tel.: 02/58231 122, mail: sfurickova@pss.sk
 • Ing. Ivica Kadlečíková, nákupca
  tel.: 02/58231 501, mail: ikadlecikova@pss.sk