Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Obstarávanie

V tejto časti sa môžete ako dodávateľ tovarov alebo služieb zúčastniť nákupného procesu našej spoločnosti.

V prípade, ak máte záujem stať sa obchodným partnerom našej spoločnosti a zúčastňovať sa výberových konaní nakupovaných komodít, vyplňte a odošlite prosím formulár potrebný k vašej registrácii. Formulár nevyplňujte, ak ste ho už v minulosti vyplnili.

Výberové konania nie sú obchodnou verejnou súťažou v zmysle obchodného zákonníka a neriadia sa legislatívou o verejnom obstarávaní. Majú charakter neverejnej užšej súťaže a  prebiehajú v zmysle podmienok, stanovených Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s.

Momentálne neprebiehajú žiadne výberové konania.

 

Momentálne prebiehajúce predaje aktív.

Názov Termín zaslania ponuky Zadať cenovú ponuku Zobraziť zaslané ponuky
Prevod obchodných podielov dcérskej spoločnosti DOMBYT Development, s.r.o. 28.02.2017 Zadať cenovú ponuku
Licencia (užívateľské práva) pre Software ORTIMnotes 17.03.2017 Zadať cenovú ponuku