Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Obstarávanie

V tejto časti sa môžete ako dodávateľ tovarov alebo služieb zúčastniť nákupného procesu našej spoločnosti.

V prípade, ak máte záujem stať sa obchodným partnerom našej spoločnosti a zúčastňovať sa výberových konaní nakupovaných komodít, vyplňte a odošlite prosím formulár potrebný k vašej registrácii. Formulár nevyplňujte, ak ste ho už v minulosti vyplnili.

Výberové konania nie sú obchodnou verejnou súťažou v zmysle obchodného zákonníka a neriadia sa legislatívou o verejnom obstarávaní. Majú charakter neverejnej užšej súťaže a  prebiehajú v zmysle podmienok, stanovených Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s.

Momentálne neprebiehajú žiadne výberové konania.

 

Momentálne neprebieha žiadny predaj aktív.