Odošlite nám svoju ponuku

V prípade, že máte záujem spolupracovať so spoločnosťou Prvá stavebná sporiteľna a. s., vyplňte nasledujúci formulár.

* Povinné polia

Profil dodávateľa

Kontaktná osoba

Zápis v obchodnom registri

Odoslaním formulára prehlasujem, že som bol oboznámený s informáciami o spracúvaní osobných údajov dostupnými tu.

Nakupované komodity

  • informačné a komunikačné technológie – ICT (hardware, software, servis)
  • kancelárska technika (kopírovacie stroje, telefónne aparáty)
  • kancelárske potreby
  • reklamné a darčekové predmety
  • reklama a propagácia
  • technické zariadenie budovy (klimatizácia, výťahy)
  • tlačové materiály (prospekty, tlačivá, billboardy)
  • vybavenie budovy
  • služobné vozidlá
  • služby (daňové a právne poradenstvo, outsourcing vymáhania pohľadávok, dobrovoľné dražby, poistenie, vzdelávanie, brigádnici, výstavy, hotelové a kongresové služby, upratovanie, outsourcing hybridnej pošty)

Nákupný proces

Obstarávanie tovarov a služieb zastrešuje odbor nákupu. Nákup tovarov a služieb v PSS, a. s., je centralizovaný a zodpovedá za celkový dodávateľský reťazec.

Úlohou nákupu je splniť požiadavky všetkých úsekov spoločnosti na tovary a služby v požadovanom množstve, kvalite, termíne a za čo najvýhodnejšie ceny.

Centrálny nákup je zodpovedný za výber dodávateľov, vyjednávanie cien a dodacích podmienok a za organizačnú stránku uzatváranie zmlúv s dodávateľmi.

Kontaktné osoby

Odbor nákupu metodicky a personálne riadi vedúci odboru nákupu, Ing. Ľuboš Ninčák.

Zamestnanci odboru nákupu: