Obnoviť bytový dom

Pozrite si naše produkty pre bytový dom

Stavebné sporenie pre bytový dom

Stavebné sporenie pre bytový dom
Vďaka stavebnému sporeniu a našim úverom jednoducho zvládnete čiastočnú, ale aj celkovú obnovu svojho bytového domu.
Vďaka stavebnému sporeniu a našim úverom jednoducho zvládnete čiastočnú, ale aj celkovú obnovu svojho bytového domu.

Kľúčové výhody

Kľúčové výhody

  • Sporenie s úrokom až 1 % ročne
  • Štátna prémia pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • Výhodný úver na refinancovanie úverov z iných bánk

Úver pre bytový dom

Úver pre bytový dom
Vďaka úverom z PSS môžete zvýšiť hodnotu svojich bytov, bytových domov a zlepšiť komfort bývania pre jeho obyvateľov.
Vďaka úverom z PSS môžete zvýšiť hodnotu svojich bytov, bytových domov a zlepšiť komfort bývania pre jeho obyvateľov.

Kľúčové výhody

Kľúčové výhody

  • Aj bez potreby zakladania bytov
  • Dlhá doba garancie splátky úveru