Úver pre bytový dom

Vďaka úverom z PSS môžete zvýšiť hodnotu svojich bytov a bytových domov a zlepšiť komfort bývania pre jeho obyvateľov.

Dohodnúť stretnutie

Úver pre bytový dom

Vďaka úverom z PSS môžete zvýšiť hodnotu svojich bytov a bytových domov a zlepšiť komfort bývania pre jeho obyvateľov.

Dohodnúť stretnutie

Výhody úveru

Výhodná úroková sadzba úveru

Od 3,99 % ročne na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu, aj na refinancovanie úverov z iných bánk – bez potreby zakladania bytov a bez povinnosti previesť si účet fondu, prevádzky a údržby opráv.

Splatnosť až 30 rokov

Na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytového domu poskytujeme úver až do výšky 100 % plánovaných nákladov, s dobou splatnosti až 30 rokov.

Dlhá doba garancie splátky úveru

Spojením obdobia fixácie úrokovej sadzby medziúveru a obdobia garantovanej úrokovej sadzby stavebného úveru už od 2,9 % ročne, získate najdlhšie garantovanú splátku Vášho úveru.

Úver môžu získať vlastníci bytov a nebytových priestorov zastúpení spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytovými družstvami a iní správcami bytových objektov, resp. priamo spoločenstvá bytov a nebytových priestorov.

Vypočítajte si

20 000 €
760 000 €
1 500 000 €
7
19
30
5
10
15
Mesačná splátka úveru
0

úroková sadzba
0 % p.a.
fixácia medziúveru
0 rokov
fixácia
po celú dobu splácania
Spoločenstvá vlastníkov bytov môžu získať štátnu prémiu až 70 € ročne na každé 4 byty. Táto ponuka je len informatívna a nezáväzná.
Dohodnúť stretnutie
s obchodným zástupcom

Informácie o produkte

Výška úveru

neobmedzená

v závislosti od schopnosti splácať.

 

Minimálna a maximálna výška úveru sa stanovuje individuálne, na základe žiadosti konkrétnych vlastníkov bytového domu.

Doba fixácie a k nej prislúchajúce úrokové sadzby medziúveru
 • 5 rokov – úroková sadzba od 3,99 % p. a.
 • 10 rokov Nové – úroková sadzba od 4,49 % p. a.
 • 15 rokov Nové – úroková sadzba od 4,99 % p. a.
 • fixácia na celú dobu splatnosti – úroková sadzba od 4,29 % p. a. (pri splatnosti úveru do 15 rokov)
Rovnaká výška splátky

U nás máte možnosť rovnakej výšky mesačnej splátky počas celej doby splácania úveru. Aj pri dobe splatnosti až 30 rokov.

Čerpanie a zabezpečenie úveru

Finančné prostriedky vo výške 50 % poskytujeme na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov hneď po podpísaní úverovej dokumentácie a predložení požadovaných podkladov.

Na zabezpečenie úveru nie je potrebné zakladať byty. 

Flexibilita

Mimoriadne vklady môžu  byť realizované kedykoľvek, bez sankcií a poplatkov, čím sa môže skrátiť doba splácania a znížiť preplatenie úveru.

Prezentácia úverovej ponuky priamo na schôdzi

Naši obchodní zástupcovia môžu osobne odprezentovať úverovú ponuku aj priamo na schôdzi  a odpovedať na otázky vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Účely použitia

Uvažujeme o revitalizácii bývania alebo o kúpe

Komplexnou revitalizáciou si zabezpečíte:
– krajší vzhľad bytového domu
– zníženie prevádzkových nákladov
– zdravšie podmienky na bývanie
S financovaním vašich plánov vám radi pomôžeme.

Plánujeme modernizáciu domu

Prostredníctvom úveru zo stavebného sporenia môžete financovať:
– novú fasádu, krov, plochú strechu
– antény, bleskozvody, komíny
– izolácie, zateplenie
– odstránenie statických porúch
– solárne vykurovacie systémy
– balkóny a lodžie
Modernizáciou zvýšite hodnotu bytového domu a prispejete k zvýšeniu úrovne bývania jeho obyvateľov.

Potrebujeme rekonštrukciu spoločných priestorov

V rámci interiéru môžete vďaka našim úverom financovať:
– výmenu a opravu schodísk a výťahov, vykurovacích systémov, protipožiarnych zariadení, okien a dverí spoločných častí
– úhradu nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebného dozoru

Chceli by sme ušetriť na mesačných nákladoch na vykurovanie

Hľadáte optimálne riešenie? Dôležité je komplexne zhodnotiť stav budovy. Pri starších stavbách prinesie významnú úsporu zateplenie domu a strechy, výmena okien, dverí a rozvodov. Aj tu vám pomôže náš úver zo stavebného sporenia.

Otázky a odpovede

Naša ponuka je určená:

 • pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré sú v správe spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytových družstiev a iných správcov bytového domu
 • pre mestá a obce
 • pre iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov

Maximálna výška úveru sa pre každý bytový dom určuje individuálne a  môže pokryť až 100 % plánovaných úprav v bytovom dome.

K žiadosti o úver predkladajú:

vlastníci bytov a nebytových priestorov v správe správcu:

 • aktuálny výpis z obchodného/živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace odo dňa podpisu návrhu zmluvy o stavebnom sporení (originál alebo úradne overená kópia),
 • zmluvu o výkone správy v platnom znení,

 

alebo osoba, ktorá je oprávnená konať za spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov:

 • aktuálny výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov nie starší ako 3 mesiace odo dňa podpísania návrhu zmluvy o stavebnom sporení,
 • zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v platnom znení,
 • mandátnu zmluva,

 

 • ďalšie podklady v oboch prípadoch:
 • aktuálny list vlastníctva bytového domu,
 • zápisnicu zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov spolu s prezenčnou listinou,
 • správu o hospodárení bytového domu minimálne za posledné 2 roky,
 • aktuálny prehľad mesačných zálohových platieb za užívanie bytov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Súťaž – Najlepšie obnovený bytový dom

Vyhlasovatelia: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, vydavateľstvo odborných časopisov V.O.Č Slovakia a Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Do súťaže sa môžu prihlásiť bytové domy s ukončenou realizáciou obnovy do konca kalendárneho roka. Samotná súťaž sa koná od 1. 1 do 4. 3. v nasledujúcom roku. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., finančne odmení troch výhercov.

Kritériá hodnotenia:

 • kvalita prác a použitých materiálov
 • lehota výstavby
 • dosiahnutý stupeň energetických úspor vyjadrený energetickou triedou na základe energetickej certifikácie
 • výsledné percento úspor energií po obnove

Dohodnite si stretnutie alebo videohovor

Vyhľadajte obchodného zástupcu podľa lokality, mena alebo priezviska

Máte záujem o úver?

Vyplňte formulár a náš obchodný zástupca vás bude v krátkom čase kontaktovať.

Odoslaním formulára udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom spätnej väzby.
Znenie súhlasu je dostupné tu