Poistenie

Pozrite si naše produkty poistenia

Poistenie

Pozrite si naše produkty poistenia

Poistenie pre váš úver

Poistenie pre váš úver
Odbremeňte svojich blízkych od starostí so splácaním úveru.
Odbremeňte svojich blízkych od starostí so splácaním úveru.

Kľúčové výhody

Kľúčové výhody

  • Ochrana mojich blízkych
  • V prípade poistnej udalosti preberá váš záväzok poisťovňa a vyplatí zostatok úveru priamo banke

Poistenie pre váš dom a byt

Poistenie pre váš dom a byt
Ochráňte svoj majetok a rodinu v prípade nečakanej udalosti a nezabudnite na poistenie nehnuteľnosti a zariadenia domácnosti.
Ochráňte svoj majetok a rodinu v prípade nečakanej udalosti a nezabudnite na poistenie nehnuteľnosti a zariadenia domácnosti.

Kľúčové výhody

Kľúčové výhody

  • Okamžitá bezplatná NONSTOP asistenčná služba
  • Komplexné poistné krytie vášho bývania

Životné poistenie

Životné poistenie
Bez poistenia zbytočne riskujete.
Bez poistenia zbytočne riskujete.

Kľúčové výhody

Kľúčové výhody

  • Kapitálové životné poistenie
  • Poistenie UNIQÁT RISK

Pohrebné poistenie

Pohrebné poistenie
Uzatvorte si pohrebné poistenie na pokrytie nákladov spojených s poslednou rozlúčkou.
Uzatvorte si pohrebné poistenie na pokrytie nákladov spojených s poslednou rozlúčkou.

Kľúčové výhody

Kľúčové výhody

  • Môžete si ho uzatvoriť až do veku 85 rokov, bez skúmania zdravotného stavu
  • Rýchla výplata poistného plnenia