Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Unikátne poistenie pre váš úver

S rizikovým životným poistením od UNIQA poisťovne, a. s., odbremeníte svojich blízkych od starostí so splácaním úveru. V prípade nečakanej životnej situácie preberá váš záväzok poisťovňa a vyplatí banke zostatok úveru. Poistenie k úveru si môže uzatvoriť osoba od 18 do 70 rokov.

Čo vám prinesie poistenie úveru?

V prípade vášho úmrtia ochránite svojich najbližších pred nepríjemnosťami. Vďaka poisteniu vášho úveru nebudú musieť znášať bremeno jeho splácania, pretože vyplatená poistná suma pokryje celý zostatok úveru.

Dôležité informácie v čase pandémie ochorenia COVID-19

V prípade, ak má klient uzatvorené Unikátne poistenie pre váš úver, teda Rizikové životné poistenie, a ochorie na COVID-19, poisťovňa plne kryje riziká.

Pri ochorení COVID-19 je poistné riziko smrť kryté do výšky dojednanej poistnej sumy. Výška poistnej sumy zodpovedá zostatkovej hodnote úveru v PSS.

Poistná suma pre riziká smrť a dožitie bude alikvotne znížená pri zachovaní dohodnutých foriem poistenia. Benefity vo forme pripoistení ostávajú v plnom rozsahu zachované (TNU = 50 000 €, DU = 100 €, SU = 2 x PS).

Práve v tejto dobe neodporúčame rušiť existujúce poistenie. Je dôležité zostať zodpovedný a na riziká sa dostatočne pripraviť.

Mám záujem Videohovor

Hlavné výhody poistenia úveru

 • ochránite vašich blízkych pred nepriaznivou finančnou situáciou
 • poistná ochrana trvá počas celej doby splácania úveru (max. do 78 rokov veku dlžníka)
 • jednoduché uzatvorenie so zmluvou o úvere
 • v prípade poistnej udalosti vyplatí poisťovňa zostatok úveru priamo banke

Znížte si úrokovú sadzbu úveru

Rozhodnite sa pre rizikové životné poistenie už vtedy, keď žiadate o medziúver. My vám vďaka tomu znížime jeho úrokovú sadzbu. Úver môžete využiť na kúpu alebo modernizáciu nehnuteľnosti, či na výstavbu rodinného domu.

Mám záujem

Prečo práve unikátne poistenie

 • poistenie pre každého – možnosť uzatvoriť poistenie aj bez skúmania zdravotného stavu
 • poistenie uzavriete jednoducho a rýchlo priamo s úverom
 • poistné platíte mesačne so splátkou úveru

Užitočné informácie

Ako vám budem platiť poistné?

Platba poisteného je zahrnutá v mesačnej splátke úveru a PSS, a. s., následne poukazuje alikvótnu časť do poisťovne. Pri pravidelnom splácaní tak máte istotu, že vaše poistenie je riadne uhradené.

Bude sa skúmať môj zdravotný stav?

Pri nových úveroch nastane skúmanie zdravotného stavu až od poistnej sumy 120 000 €. Pri dopoistení existujúceho úveru to bude už od 80 000 €. Odporúčame vám preto uzatvoriť pristúpenie k poisteniu ihneď so žiadosťou o úver.

Na koho sa môžem obrátiť v prípade ak budem chcieť meniť parametre poistenia, prípadne osobné údaje?

Zmeny parametrov poistenia nie sú možné, nakoľko sa viažu priamo na poskytnutý úver. V prípade požiadavky o zmenu osobných údajov, alebo odstúpenia od poistenia, kontaktujte ktoréhokoľvek obchodného zástupcu PSS, a. s.

Lišiak odporúča

 • Sporenie Lišiak

  Obľúbený typ stavebného sporenia, pri ktorom máte výhodnú úrokovú sadzbu na vklady, prístup k svojmu účtu na portáli Moja PSS 24 hodín denne a to všetko bez akýchkoľvek poplatkov.

  Viac o sporení

 • Úvery na lepšie bývanie

  Vyberte si ktorýkoľvek úver z našej ponuky, a bývajte krajšie a lepšie už dnes. Využite úver na kúpu nehnuteľnosti, na jej modernizáciu alebo prestavbu. Vaše sny splníme aj vtedy, ak uvažujete o novom zariadení alebo nových elektrospotrebičoch.

  Viac o úveroch

Potrebujete pomôcť? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.