Stavebné sporenie pre bytový dom

Plánujete obnovu svojho bytového domu a znížiť tým náklady na energie? Začnite si čo najskôr sporiť, aby ste neskôr pri financovaní obnovy získali výhodnejšie úverové podmienky.

Dohodnúť stretnutie

Stavebné sporenie pre bytový dom

Plánujete obnovu svojho bytového domu a znížiť tým náklady na energie? Začnite si čo najskôr sporiť, aby ste neskôr pri financovaní obnovy získali výhodnejšie úverové podmienky.

Dohodnúť stretnutie

Výhody sporenia

Úroková sadzba sporenia až 1 % ročne

Sporenie prináša vlastníkom bytov a nebytových priestorov výhodné zhodnotenie finančných prostriedkov a poskytuje v prípade žiadosti o úver aj možnosť ručenia.

Štátna prémia pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Jej výška je v tomto roku až 7 % z ročných vkladov, max. 70 €, pričom na každé 4 byty v bytovom dome pripadá 1 štátna prémia. Štátnu prémiu získava spoločenstvo aj počas splácania úveru.

Flexibilita stavebného sporenia

Aj po uzatvorení zmluvy môžete v prípade potreby upraviť jej parametre podľa aktuálnych potrieb. Napríklad zvýšiť alebo znížiť cieľovú sumu či rozdeliť zmluvu.

Účely použitia stavebného sporenia

Pripravujeme sa na celkovú obnovu bytového domu

Pri komplexnej obnove je časovo, aj ekonomicky výhodné uskutočniť nielen zateplenie bytového domu s novou fasádou, vrátane výmeny okien, ale aj celkovú obnovu vnútorných a vonkajších spoločných priestorov či výmenu alebo modernizáciu výťahu.

Plánujeme rekonštrukciu bývania v bytovom dome

Uskutočniť opravy technických zariadení bytových domov, ako napríklad rozvody vody, plynu, elektroinštalácie, vykurovania alebo výmenu či opravu strechy, opravu schodiska či statických porúch, je dôležité aj z hľadiska bezpečnosti obyvateľov.

Zvažujeme modernizáciu bytového domu

Opravou stavebných konštrukcií, technických zariadení, inštaláciou solárnych vykurovacích systémov, bezpečnostných systémov a vybudovaním bezbariérového prístupu je možné získať ekologickú a modernú stavbu bytového domu.

Chceme prístavbu alebo výstavbu bytového domu

Pred realizáciou obnovy bytového domu je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a zabezpečiť účasť stavebného dozoru pre výkon technického a odborného dohľadu. Balkón alebo lodžia poskytne jeho obyvateľom väčší obytný priestor a zvýši komfort bývania.

Informácie o produkte

Dlhodobo výhodný a bezpečný produkt

Už dve desaťročia pomáhame zvyšovať kvalitu bytových domov na Slovensku a zlepšovať ich úsporu energie. Nasporené prostriedky sú zákonom chránené až do výšky 100 000 €.

Ideálne riešenie
 • pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom
 • pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • pre bytové družstvá a iných správcov bytových objektov
Výška cieľovej sumy

1 700 € – 1 700 000 €

Cieľová suma je zmluvne dohodnutá suma, ktorú môžete získať na financovanie potrieb bytového domu. Tvoria ju hlavne vklady, štátna prémia, úroky zo sporenia a stavebný úver. Jej výšku si určíte pri uzatvorení zmluvy.

Doba sporenia bez obmedzenia

Stavebné sporenie nie je časovo obmedzené. Dobu sporenia si môžete prispôsobiť tak, aby vyhovovala plánovaným, aj neplánovaným opravám a vylepšeniam vášho bytového domu.

Otázky a odpovede

Naša ponuka je určená:

 • – pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré sú v správe spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytových družstiev a iných správcov bytového domu
 • – pre mestá a obce
 • – pre iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov

U nás máte svoje peniaze bezpečne uložené. Sme silná banka s dlhoročnou tradíciou. Bezpečnosť uloženia vkladov je zaručená aj zákonne, až do výšky 100 000 €.

Maximálna výška úveru sa pre každý bytový dom stanovuje individuálne.

Môže pokryť až 100 % nákladov na potrebné úpravy a opravy v bytovom dome.

K návrhu zmluvy o stavebnom sporení pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov predkladajú:

 1. vlastníci bytov a nebytových priestorov v správe správcu:
 • – aktuálny výpis z obchodného/živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace odo dňa podpisu návrhu zmluvy o stavebnom sporení (originál alebo úradne overená kópia)
 • – aktuálny list vlastníctva bytového domu
 • – zápisnicu zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 

 1. osoba, ktorá je oprávnená konať za spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov:
 • – aktuálny výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov, nie starší ako 3 mesiace odo dňa podpísania návrhu zmluvy o stavebnom sporení
 • – aktuálny list vlastníctva bytového domu
 • – zápisnicu zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Súťaž – Najlepšie obnovený bytový dom

Vyhlasovatelia: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, vydavateľstvo odborných časopisov V.O.Č Slovakia a Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Do súťaže sa môžu prihlásiť bytové domy s ukončenou realizáciou obnovy do konca kalendárneho roka. Samotná súťaž sa koná od 1. 1 do 4. 3. v nasledujúcom roku. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., finančne odmení troch výhercov.

Kritériá hodnotenia:

 • kvalita prác a použitých materiálov
 • lehota výstavby
 • dosiahnutý stupeň energetických úspor vyjadrený energetickou triedou na základe energetickej certifikácie
 • výsledné percento úspor energií po obnove

Dohodnite si stretnutie alebo videohovor

Vyhľadajte obchodného zástupcu podľa lokality, mena alebo priezviska

Máte záujem o stavebné sporenie?

Vyplňte formulár a náš obchodný zástupca vás bude v krátkom čase kontaktovať.

Odoslaním formulára udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom spätnej väzby.
Znenie súhlasu je dostupné tu