Vyhrajte čajový set a meteostanicu

Pozor, je tu ďalšia súťaž!

Ako sa môžete zapojiť do súťaže?

  • Prostredníctvom AppStore alebo Google Play si do telefónu alebo tabletu stiahnite mobilnú aplikáciu DOMa.
  • Aplikáciu si otvorte, kliknite na DOMa 2/2019 a na strane 31 si prečítajte súťažnú otázku.
  • Správnu odpoveď pošlite do 1. septembra 2019 e-mailom na adresu doma@pss.sk alebo poštou na adresu časopis DOMa, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., P. O. BOX 48, 829 48 Bratislava. 
  • K odpovedi nezabudnite priložiť adresu, na ktorú vám máme výhru doručiť.
  • Mená výhercov oznámime v DOMa 4/2019.
  • Zaslaním odpovede na súťažnú otázku vyjadrujete súhlas s uverejnenými súťažnými podmienkami tejto súťaže a tiež s podmienkami spracovania svojich osobných údajov uvedenými v týchto súťažných podmienkach.
  • Výhru z minulého čísla posielame Dominike Čapóovej zo Svitu a Renáte Kuhnovej z Jasova. Blahoželáme!