Stavebné sporenie pre vás

Začnite sporiť čo najskôr, aby ste v budúcnosti čo najviac získali.

Dohodnúť stretnutie

Stavebné sporenie pre vás

Začnite sporiť čo najskôr, aby ste v budúcnosti čo najviac získali.

Dohodnúť stretnutie

Výhody stavebného sporenia

Zhodnotenie vkladov

Vaše vklady zhodnotíme úrokovou sadzbou až 1 % ročne (v tarife SE, JE).

Flexibilita

Naši obchodní zástupcovia vedia prispôsobiť sporenie vašim aktuálnym potrebám a finančným možnostiam. Je len na vás, akou sumou a ako dlho chcete sporiť.

Dlhodobo výhodný a bezpečný produkt

PSS je najväčšia stavebná sporiteľňa na Slovensku a takmer polovica obyvateľov je alebo bola našim klientom. Nasporené prostriedky sú zákonom chránené až do výšky 100 000 €.

Vypočítajte si

50 €
275 €
500 €
6
8
10
Spolu nasporíte
0 €

vaše vklady
0,00 €
zdanené úroky
0,00 €
štátna prémia
0,00 €
Zmluva len za 20€
Výstupy z kalkulačky sú len orientačné a nezáväzné. Výpočet zahŕňa 19 % daň z príjmov.
Dohodnúť stretnutie
s obchodným zástupcom

Prečo by som si mal sporiť?

Plánujem rekonštrukciu a modernizáciu svojho domova

Sporte si už dnes a naplánujte si lepšiu budúcnosť. Sporením si navyše zabezpečíte zákonný nárok na výhodný stavebný úver s garantovanou úrokovou sadzbou počas celej doby splácania.

Chcem mať finančnú rezervu na neočakávané opravy

Občas sa niečo v domácnosti pokazí. Pripravte sa na to a sporte pravidelne. Vaše vklady sa budú úročiť a môžete získať aj štátnu prémiu.

Myslím na budúcnosť svojich detí

Pravidelné sporenie je prvým krokom pre vaše dieťa, ktoré si v budúcnosti bude chcieť zabezpečiť svoje vlastné bývanie. Založte sporenie svojim deťom a k nemu vám ponúkame 50 % zľavu z poplatku za vedenie účtu pre vás po dobu 6 rokov.

Chcem zhodnocovať svoje úspory

Sporenie s ročnou úrokovou sadzbou z vkladov až 1 % spolu s možnosťou získať štátnu prémiu 2,5 % z ročného vkladu v maximálnej výške 70 €.

Ako funguje stavebné sporenie?

Zvoľte si cieľovú sumu

Teda sumu, ktorú budete v budúcnosti potrebovať.

Cieľová suma je zmluvne dohodnutá suma, ktorú plánujete využiť na financovanie bytových potrieb.

Výška cieľovej sumy

5 000 € – 170 000 €

v závislosti od zvolenej tarify

  • Cieľovú sumu si určíte pri uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení.
  • Samozrejme, počas sporenia ju môžete podľa potreby zvýšiť alebo znížiť.

S výberom vhodnej tarify sporenia a cieľovej sumy vám pomôže náš obchodný zástupca.

Získajte štátnu prémiu

2,5 % z ročného vkladu

maximálne 70 € ročne, prípadne vo výške až 35 € ak zmluvu uzatvoríte v 2. polovici kalendárneho roka

Stavebným sporením môžete získať aj podporu od štátu.

Nárok na stavebný úver

Po splnení nasledujúcich podmienok máte nárok na získanie výhodného stavebného úveru, ktorý doplní chýbajúce prostriedky do výšky vašej cieľovej sumy.

Podmienky:

Čerpanie stavebného úveru nie je povinné.

K stavebnému sporeniu aj služba mojaPSS

mojaPSS je doplnková služba poskytovaná PSS k zmluve o stavebnom sporení, k zmluve o úvere alebo k inej zmluve klienta uzatvorenej v PSS. Táto služba klientovi umožňuje elektronickú komunikáciu so stavebnou sporiteľňou prostredníctvom portálu mojaPSS.

S mojaPSS získate online prístup k svojim účtom a účtom vašich detí, kde vystupujete ako zákonný zástupca. Nájdete tu elektronické výpisy, aktuálne informácie o sporení alebo úveroch, ktoré máte u nás uzatvorené.

Otázky a odpovede

Nie, mesačné sporenie nie je povinné a záleží iba na vás, akú frekvenciu vkladov si zvolíte. Pravidelné sporenie sa ale oplatí, pretože tak najrýchlejšie získate nárok na stavebný úver. Okrem toho sporením v nižších čiastkach menej zaťažíte váš rodinný rozpočet. V záujme získania štátnej prémie (ak na ňu máte nárok) vám ale odporúčame uskutočniť vklad na účet stavebného sporenia aspoň raz ročne.

Použitie je naozaj široké a určite pokryje všetky vaše požiadavky. Vďaka stavebnému sporeniu môžete okrem kúpy a výstavby nehnuteľnosti financovať aj jej ďalšie stavebné úpravy. Napríklad rekonštrukciu kúpeľne, kuchyne, kúrenia, výmenu okien, podláh dverí, atď. S výstavbou rodinného domu súvisí aj kúpa stavebného pozemku, vybavenie územnej a projektovej dokumentácie alebo obstaranie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie.

Podrobný zoznam všetkých účelov nájdete v Súvisiacich dokumentoch. Alebo vám poradia naši obchodní zástupcovia.

Ani tu pre vás neplatia žiadne obmedzenia alebo povinnosti. Iba vy sami sa rozhodnete, kedy si prestanete sporiť. Je však dôležité, aby ste boli informovaní o tom, kedy získate štátnu prémiu. Do dvoch rokov sporenia vám vyplatíme vklady zhodnotené o úroky, ale bez štátnej prémie.

Od dvoch rokov sporenia máte nárok aj na pripísanú štátnu prémiu. Je však potrebné zdokladovať účelové použitie.

Máte 2 možnosti, ako sa dostať k nasporeným prostriedkom:

  • rozdeliť zmluvu, potom jednu z nich vypovedať a na druhej pokračovať v sporení
  • vypovedať zmluvu, nechať si vyplatiť všetky nasporené peniaze a zmluva zanikne. Potom si môžete uzatvoriť novú zmluvu o stavebnom sporení a sporiť si aj naďalej.

Viac informácií získate v našom obchodnom zastúpení.

Postup pri sporení pre celú rodinu je v PSS nasledovný: Uzatvorte zmluvu o stavebnom sporení pre každého člena rodiny a na každú zmluvu môžete získavať štátnu prémiu.

Dospelý musí mať zárobok nižší ako 1,3 násobok priemernej mzdy, pri dieťati sa výška príjmu rodiča neskúma.

V prípade potreby môžete všetky zmluvy spojiť do jednej a čerpať vyšší úver. Spojenie, resp. prevod zmlúv medzi manželmi alebo z dieťaťa do 18 rokov na jeho rodičov, je bezplatné.

Samozrejme, prístup k svojmu účtu môžete získať prostredníctvom služby mojaPSS.

Získate tak nielen stály prehľad o svojom stavebnom sporení, ale aj informácie o prípadnom úvere či o úvere, v ktorom vystupujete ako spoludlžník alebo ručiteľ. So službou mojaPSS získate aj zľavu z poplatku za vedenie účtu ku všetkým svojim zmluvám o stavebnom sporení.

Odporúčame, aby ste si uzatvorili aj online stavebné Sporenie Lišiak, kde môžete časť svojich voľných finančných prostriedkov výhodne sporiť s úrokovou sadzbou 0,3 % p. a. Toto sporenie je navyše bez akýchkoľvek poplatkov.

Je to zmluvne dohodnutá suma, ktorú môže získať stavebný sporiteľ na financovanie svojich bytových potrieb. Tvorí ju nasporená suma (hlavne vklady, štátna prémia, úroky zo sporenia) a stavebný úver.

Na získanie stavebného úveru je potrebné dosiahnuť hodnotiace číslo vašej zmluvy aspoň 64.

Hodnotiace číslo je parameter, ktorý zohľadňuje výšku a pravidelnosť vkladov, dobu sporenia a prípadné mimoriadne vklady. Vyjadruje mieru účasti stavebného sporiteľa na tvorbe fondu stavebného sporenia a vypočíta sa ako pomer až do rozhodujúceho dňa výpočtu: úrokov dosiahnutých z vkladov, úrokov zo štátnej prémie a úrokov z iných pripísaných zdrojov k jednej tisícine cieľovej sumy, vynásobený faktorom hodnotiaceho čísla a faktorom výkonu. Faktor výkonu je podiel nasporenej sumy k rozhodujúcemu dňu výpočtu a polovice cieľovej sumy. Faktor hodnotiaceho čísla pre jednotlivé tarify je uvedený v dokumente Tarify sporenia pre fyzické osoby.

Hodnotiace číslo sporiacej zmluvy vášho dieťaťa zistíte cez portál mojaPSS, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo naše Call centrum.

Je to špecifický typ úveru poskytovaný stavebnými sporiteľňami zo zdrojov fondu stavebného sporenia, Samotnému poskytnutiu stavebného úveru predchádza fáza sporenia, ktorá môže byť zvýhodnená štátnou prémiou.

Jeho výhodou je:

  • garantovaná úroková sadzba počas celej doby splácania
  • zákonný nárok po splnení podmienok
  • do výšky 50 000 € ho získate bez potreby zabezpečenia nehnuteľnosťou
  • dlhá doba splatnosti

Na nasporené prostriedky sa vzťahuje zákonná ochrana vkladov až do výšky 100 000 €.

Dohodnite si stretnutie alebo videohovor

Vyhľadajte obchodného zástupcu podľa lokality, mena alebo priezviska

Máte záujem o stavebné sporenie?

Vyplňte formulár a náš obchodný zástupca vás bude v krátkom čase kontaktovať.

Odoslaním formulára udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom spätnej väzby.
Znenie súhlasu je dostupné tu