Stavebné sporenie pre deti

Uzatvorte deťom stavebné sporenie a spolu s ÚROKOVÝM BONUSOM zhodnotíme vaše vklady až do výšky 4 % p. a. v tomto roku.

A k tomu môžete získať aj 7 % štátnu prémiu.

Dohodnúť stretnutie

Stavebné sporenie pre deti

Uzatvorte deťom stavebné sporenie a spolu s ÚROKOVÝM BONUSOM zhodnotíme vaše vklady až do výšky 4 % p. a. v tomto roku.

A k tomu môžete získať aj 7 % štátnu prémiu.

Dohodnúť stretnutie

Výhody stavebného sporenia

Akcia: Úrokový bonus

K úrokovej sadzbe 1 % p. a môžete získať aj výhodný ÚROKOVÝ BONUS. Celkové úročenie vašich vkladov počas sporenia bude nasledovné:
V roku 2024: 4 % p. a. (1 % + 3 % bonus)
v roku 2025: 3,5 % p. a. (1 % + 2,5 % bonus)
v roku 2026: 2 % p. a. (1 % + 1 % bonus)
od roku 2027 1 % p. a.
Platí pre tarifu JE.

Extra istota

Špeciálna výhoda. Znamená, že v prípade úmrtia zákonného zástupcu bude PSS po splnení podmienok pokračovať v sporení až do výšky maximálne 10 000 €.

Aj bez poplatkov

Prvá zmluva o stavebnom sporení do 6. roku dieťaťa je bez poplatku za uzatvorenie.
Pri pravidelnom sporení neplatíte ani poplatok za vedenie účtu (tarifa JF).

Vypočítajte si

0 €
5 000 €
10 000 €
50 €
275 €
500 €
6
13
20
Spolu nasporíte
0 €

vaše vklady
0,00 €
úroky 0.5 % p. a.
0,00 €
úroky 1 % p. a.
0,00 €
úrokový bonus
0,00 €
štátna prémia
0,00 €

Výstupy z kalkulačky sú len orientačné a nezáväzné. Výpočet úrokov a úrokového bonusu zahŕňa 19 % daň z príjmov. Kalkulačka predpokladá, že prvý vklad na účet stavebného sporenia ste vykonali v prvý deň tohto kalendárneho mesiaca.

Výstupy z kalkulačky sú len orientačné a nezáväzné. Výpočet zahŕňa 19 % daň z príjmov.

Dohodnúť stretnutie
s obchodným zástupcom

Ako funguje stavebné sporenie?

Zvoľte si cieľovú sumu vo výške

5 000 € – 300 000 €

Teda sumu, ktorú chcete mať v budúcnosti k dispozícii pre vaše deti.

 • Cieľovú sumu si určíte pri uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení. Poradí vám náš obchodný zástupca.
 • Samozrejme, počas sporenia ju môžete podľa potreby zvýšiť alebo znížiť.
Vyberte si tarifu stavebného sporenia
Tarifa JE – Teraz akcia
 • Celkové zhodnotenie vkladov až 4 % v tomto roku
 • Úrokový bonus 3 %, 2,5 % a 1 % p. a. počas prvých troch kalendárnych rokov
 • Úroková sadzba z vkladov 1 % p. a.
 • Stavebný úver v dospelosti s úrokovou sadzbou 3,90 % p. a.
 • Prvá zmluva pre dieťa do 6 rokov bez poplatku za uzatvorenie

Podmienky akcie Úrokový bonus nájdete tu.

Tarifa JF
 • Úroková sadzba z vkladov 0,5 % p. a.
 • Stavebný úver v dospelosti s úrokovou sadzbou 3,40 % p. a.
 • Prvá zmluva pre dieťa do 6 rokov bez poplatku za uzatvorenie
 • Pri pravidelnom sporení (min. 20 €/mes.) bez poplatku za vedenie účtu

Úroková sadzba stavebného úveru je garantovaná počas celej doby splácania. S výberom vhodnej tarify vám pomôže náš obchodný zástupca.

Získajte štátnu prémiu

7 % z ročného vkladu

maximálne 70 € ročne, prípadne vo výške až 35 € ak zmluvu uzatvoríte v 2. polovici kalendárneho roka

Vaše dieťa môže vďaka stavebnému sporeniu získať aj podporu od štátu.

Získať ju môže každý stavebný sporiteľ do veku 18 rokov bez skúmania príjmu rodiča, resp. zákonného zástupcu.

Stavebný úver s garantovanou úrokovou sadzbou počas celej doby splácania

Po dosiahnutí dospelosti a splnení podmienok má vaše dieťa nárok na získanie výhodného stavebného úveru, ktorý doplní chýbajúce prostriedky do výšky vašej cieľovej sumy.

mojeSPORENIE od PSS – ako to funguje?
Pozrieť video

Prečo sporiť deťom?

Myslím na budúcnosť svojich detí

Uľahčite svojim deťom vstup do života a postavte ich na vlastné nohy tak, že im vytvoríte dostatočný finančný základ na kúpu ich prvého bývania v budúcnosti. Uzatvorte sporenie pre svoje deti už dnes a využite úrokový bonus, s ktorým zhodnotíte vklady až 4 % v tomto roku.

Vediem svoje deti k sporeniu

Pravidelným sporením dávate svojim deťom dobrý príklad. Naučte svoje deti, že sporenie je dobrý zvyk.

Chcem využiť podporu štátu

Štátna prémia 7 % z ročného vkladu, maximálne 70 € ročne, pre každé dieťa, bez skúmania výšky príjmu rodiča, resp. zákonného zástupcu.

Chcem, aby mali moje deti v budúcnosti lepšie podmienky pre získanie úveru

Včasným sporením zabezpečíte svojim deťom v dospelosti zákonný nárok na výhodný stavebný úver s garantovanou úrokovou sadzbou počas celej doby splácania.

K stavebnému sporeniu aj služba mojaPSS

mojaPSS je doplnková služba poskytovaná PSS k zmluve o stavebnom sporení, k zmluve o úvere alebo k inej zmluve klienta uzatvorenej v PSS. Táto služba klientovi umožňuje elektronickú komunikáciu so stavebnou sporiteľňou prostredníctvom portálu mojaPSS.

S mojaPSS získate online prístup k svojim účtom a účtom vašich detí, kde vystupujete ako zákonný zástupca. Nájdete tu elektronické výpisy, aktuálne informácie o sporení alebo úveroch, ktoré máte u nás uzatvorené.

Otázky a odpovede

Pri uzatvorení novej zmluvy o stavebnom sporení v tarife JE (alebo SE) vám teraz ponúkame možnosť uzatvoriť si aj ÚROKOVÝ BONUS s dobou viazanosti 6 rokov. Získate ním zvýhodnené úročenie nasporenej sumy počas prvých troch rokov sporenia.  Po splnení podmienok vám úrokový bonus po 6 rokoch pripíšeme na účet stavebného sporenia.

Úrokový bonus nie je možné uzavrieť k už existujúcim zmluvám.

Princíp úročenia nasporenej sumy s úrokovým bonusom:

rok sporenia

2024

2025

2026

od 2027

úročenie z tarify (p. a.)

1 %

1 %

1 %

1 %

úrokový bonus (p. a.)

3 %

2,5 %

1 %

0 %

úročenie spolu (p. a.)

4 %

3,5 %

2 %

1 %

 

Podmienky pre pripísanie úrokového bonusu
Nárok na úrokový bonus vám nevznikne, ak pred uplynutím dohodnutej doby sporenia 6 rokov, zmluvu o stavebnom sporení vypoviete, spojíte, rozdelíte, prevediete, zmeníte tarifu, podáte žiadosť o medziúver, uplatníte nárok na stavebný úver alebo na zmluvu bude pred uplynutím doby 6 rokov sporenia vydaný exekučný príkaz.
Viac informácií tu.

Poplatok 30 € za uzatvorenie zmluvy v tarifách Junior extra neplatíte, ak túto zmluvu uzatvoríte svojmu dieťatku, kým nedovŕši šesť rokov. Tento benefit platí len pri uzatváraní prvej zmluvy o stavebnom sporení. Ak už dieťa má zmluvu o stavebnom sporení uzatvorenú, na druhú zmluvu sa vzťahuje iba benefit odpustenia poplatku za vedenie účtu (tarifa JF).

Podmienky plnenia Extra istoty:

 • zmluva o stavebnom sporení v tarife Junior extra
 • stavebný sporiteľ je dieťa od 0 do 18 rokov

 

zákonný zástupca musí:

 • byť mladší ako 55 rokov
 • podpísať čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave, že nebol a v súčasnosti nie je liečený na chorobu ohrozujúcu život
 • pravidelne sporiť počas celej doby trvania zmluvy, čo znamená, že k prípadnému dátumu úmrtia zákonného zástupcu/-ov dieťaťa, sú na účte stavebného sporenia zrealizované vklady:
  – pri cieľovej sume do 20 000 € (vrátane) v minimálnej výške pravidelného vkladu stavebného sporenia prislúchajúceho k cieľovej sume, vynásobeného počtom ukončených kalendárnych mesiacov od dátumu vzniku zmluvy
  – pri cieľovej sume väčšej ako 20 000 € v minimálnej výške pravidelného vkladu stavebného sporenia prislúchajúceho k cieľovej sume 20 000 €, vynásobeného počtom ukončených kalendárnych mesiacov od dátumu vzniku zmluvy.

Áno, podmienky získania štátnej prémie definuje Zákon o stavebnom sporení.

Dieťa má nárok na štátnu prémiu vo výške 7 % z ročných vkladov, čo môže byť až 70 € ročne. Výhodou zmluvy uzatvorenej pre dieťa je, že sa neskúma príjem zákonného zástupcu tak, ako je to pri zmluvách uzatvorených pre dospelého.

Samozrejme, prístup k svojmu účtu môžete získať prostredníctvom služby mojaPSS.

Získate tak nielen stály prehľad o svojom stavebnom sporení, ale aj  informácie o prípadnom úvere či o úvere, v ktorom vystupujete ako spoludlžník alebo ručiteľ. So službou mojaPSS získate aj zľavu z poplatku za vedenie účtu ku všetkým svojim zmluvám o stavebnom sporení.

Odporúčame, aby ste si uzatvorili aj online stavebné Sporenie Lišiak, kde môžete časť svojich voľných finančných prostriedkov výhodne sporiť s EXTRAúročením 2,3 % p. a. Toto sporenie je navyše bez akýchkoľvek poplatkov.

Keďže nevieme, akú sumu máte nasporenú a koľko peňazí budete potrebovať, odporúčame vám navštíviť nášho obchodného zástupcu, ktorý nájde ideálne riešenie.

V zásade ale máte dve možnosti. Detské zmluvy môžete napríklad rozdeliť. Jednu z oddelených zmlúv potom vypoviete, nasporenú sumu použijete na opravu kúrenia a na ďalšej budete sporiť aj naďalej. Alebo môžete oddelené zmluvy previesť na seba (prevod zmlúv z maloletého dieťaťa na rodiča je bezplatný) a na financovanie všetkých prác využijete niektorý z našich výhodných úverov.

Je to zmluvne dohodnutá suma, ktorú môže získať stavebný sporiteľ na financovanie bytových potrieb. Tvorí ju nasporená suma (hlavne vklady, štátna prémia, úroky zo sporenia) a stavebný úver.

Na získanie stavebného úveru je potrebné dosiahnuť hodnotiace číslo zmluvy aspoň 64.

Hodnotiace číslo je parameter, ktorý zohľadňuje výšku a pravidelnosť vkladov, dobu sporenia a prípadné mimoriadne vklady. Vyjadruje mieru účasti stavebného sporiteľa na tvorbe fondu stavebného sporenia a vypočíta sa ako pomer až do rozhodujúceho dňa výpočtu: úrokov dosiahnutých z vkladov, úrokov zo štátnej prémie a úrokov z iných pripísaných zdrojov k jednej tisícine cieľovej sumy, vynásobený faktorom hodnotiaceho čísla a faktorom výkonu. Faktor výkonu je podiel nasporenej sumy k rozhodujúcemu dňu výpočtu a polovice cieľovej sumy. Faktor hodnotiaceho čísla pre jednotlivé tarify je uvedený v dokumente Tarify sporenia pre fyzické osoby.

Hodnotiace číslo sporiacej zmluvy vášho dieťaťa zistíte cez portál mojaPSS, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo naše Call centrum.

Je to špecifický typ úveru poskytovaný stavebnými sporiteľňami zo zdrojov fondu stavebného sporenia. Samotnému poskytnutiu stavebného úveru predchádza fáza sporenia, ktorá môže byť zvýhodnená štátnou prémiou.

Jeho výhodou je:

 • garantovaná úroková sadzba počas celej doby splácania
 • zákonný nárok po splnení podmienok
 • do výšky 50 000 € ho získate bez potreby zabezpečenia nehnuteľnosťou
 • dlhá doba splatnosti

 

O stavebný úver môže dieťa požiadať po dosiahnutí plnoletosti.

Dohodnite si stretnutie

Vyhľadajte obchodného zástupcu podľa lokality, mena alebo priezviska

Máte záujem o stavebné sporenie?

Vyplňte formulár a náš obchodný zástupca vás bude v krátkom čase kontaktovať.

Odoslaním formulára udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom spätnej väzby.
Znenie súhlasu je dostupné tu