Pre "lišiacke" deti

Milé deti, aj vy sa môžete zapojiť do súťaže s Prvou stavebnou sporiteľňou! Na troch z vás čakajú pekné výhry. Želáme vám všetkým veľa šťastia!

Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súťaže súhlas so súťažnými podmienkami tejto súťaže uverejnenými na https://www.pss.sk/casopis-doma/sutaz/ a tiež s podmienkami spracovania svojich osobných údajov spôsobom uvedeným v týchto súťažných podmienkach.