Pre deti

Milé deti, aj vy sa môžete zapojiť do súťaže s Prvou stavebnou sporiteľňou! Na troch z vás čakajú pekné výhry. Želáme vám všetkým veľa šťastia!

 Aktualizácia 21. 12. 2018: Milé deti! Ďakujeme, že ste sa zapojili do súťaže s Prvou stavebnou sporiteľňou. Pekné darčeky od nás získavajú: Erika Hewova - Mútne, Adamko Opálka - Skalica a Janeta Laurenčíková - Ožďany. Blahoželáme! 

Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súťaže súhlas so súťažnými podmienkami tejto súťaže uverejnenými na https://www.pss.sk/casopis-doma/sutaz/ a tiež s podmienkami spracovania svojich osobných údajov spôsobom uvedeným v týchto súťažných podmienkach.