Príhovor klientom

Milé čitateľky, milí čitatelia,

rok 2021 sa chýli k svojmu záveru a pre nás nastáva vhodná chvíľa, aby sme sa ohliadli a zamysleli nad tým, aký vlastne bol. Aj napriek náročným okolnostiam, ktoré posledné mesiace sprevádzajú, môžem odchádzajúci rok s pokojným svedomím označiť za úspešný.

V prvom rade som nesmierne rád, že každým dňom pribúdajú tí, ktorí si s našou pomocou plnia svoje sny o krajšom bývaní. Uvedomujeme si, že náš úspech závisí od spokojnosti klientov. Robíme všetko pre to, aby bola naša ponuka stále atraktívnejšia a ešte plnohodnotnejšie uspokojovala potreby klientov. Rastúci záujem o naše služby nám napovedá, že ideme správnym smerom. Zavádzame produktové novinky, reagujeme na meniace sa potreby klientov a umožňujeme im lepšie sa pripraviť na dôležité rozhodnutie o bývaní. V tomto roku sme uviedli na trh napríklad aj úverový certifikát, vďaka ktorému je plánovanie cesty k novému domovu ešte jasnejšie.  Neustále pracujeme na tom, aby naše služby boli nielen kvalitnejšie, ale tiež jednoduchšie a rýchlejšie. Aj vďaka tomu je stále viac tých, ktorí si k nám našli cestu vďaka odporúčaniu od našich spokojných klientov.  

Uvedomujeme si, že ako úspešná firma máme morálnu povinnosť podeliť sa o časť nášho úspechu a spoluvytvárať tak príjemnejšie prostredie na život pre všetkých. Domov totiž nezačína a nekončí za dverami našich bytov a domov. Z nášho grantového programu preto podporujeme projekty, ktorých cieľom je sfunkčniť verejný priestor v mestách a obciach na celom Slovensku a budovať tak pozitívny vzťah ľudí k vlastnému okoliu. Zanedbané a nefunkčné vnútrobloky alebo „územia nikoho“ sa tak vďaka dobrým nápadom ľudí môžu meniť na ihriská, parky, alebo miesta stretávania susedských komunít a budovania nových priateľstiev.

Tento rok sme spustili aj pilotný CSR projekt s názvom Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní. Je určený pre mladých ľudí, ktorí vyrastajú v Centrách pre deti a rodiny, teda v bývalých detských domovoch, a už onedlho sa budú musieť postaviť na vlastné nohy. Ich štart do samostatného života býva častokrát veľmi zložitý a my im ho chceme čo najviac uľahčiť. S pokorou veríme, že sa nám to aspoň čiastočne podarilo a zvedavo sledujeme, ako sa ich život bude vyvíjať ďalej. Úspech tohto projektu nás presvedčil o tom, že má zmysel v ňom pokračovať aj v ďalších rokoch.

Už niekoľko rokov sa veľmi aktívne venujeme otázkam zodpovedného podnikania a citlivého prístupu k prostrediu, v ktorom žijeme. Všetky naše aktivity realizujeme v prísnom súlade s pravidlami zodpovedného podnikania. Pravidelne sa snažíme identifikovať oblasti, v ktorých sa vieme zlepšiť a meníme naše každodenné návyky tak, aby boli čo najviac šetrné k prírode. Týka sa to napríklad rozumného narábania s energiami či vodou, dôsledného separovania odpadu, ale napríklad aj využívania alternatívnych zdrojov energie. Som rád, že v tomto prístupe k okoliu a podnikaniu nie sme  osamotení. Aj preto sme spolu s ostatnými bankami združenými v Slovenskej bankovej asociácii pristúpili k tvorbe a podpísaniu Memoranda o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji. Spoločným úsilím totiž dokážeme omnoho efektívnejšie meniť prostredie, v ktorom žijeme, na lepšie miesto na život.

V našom odhodlaní s radosťou financovať lepšie bývanie pre ľudí na Slovensku nechceme poľaviť ani v budúcom roku. Všetci naši klienti sa aj naďalej budú môcť spoľahnúť na širokú sieť obchodných zástupcov, ktorí im radi pomôžu s výberom vhodného riešenia financovania. Veľmi nás teší, že si vďaka PSS stále viac ľudí na Slovensku plní sny o vlastnom bývaní. Sme pripravení pomôcť splniť aj ten váš.  

Ing. Jiří Plíšek, MBA
predseda predstavenstva
Prvej stavebnej sporiteľne

  • 12.01.2022