Keď peniaze sú čas a čas sú peniaze

Je výborné, ak človek prejde viacerými fázami v rámci jedného zamestnania respektíve úrovňami v rámci firmy. Presne toto sa podarilo Michalovi Hargašovi v Prvej stavebnej sporiteľni. Keď pred niekoľkými rokmi nastúpil do najväčšej stavebnej sporiteľne na Slovensku, v jej centrále sa venoval spracovaniu žiadostí klientov – fyzických osôb. Neskôr sa preorientoval na spracovávanie úverových žiadostí a potom to bola agenda financovania obnovy bytových domov. Nie, že by ho táto práca nebavila, ale po čase potreboval zmenu.

Zistil, ale vlastne on to vedel už dávno, že viac ako úradovanie v kancelárii ho baví osobný kontakt s ľuďmi. S klientmi. Že má rád dni, keď ráno vstane a vôbec netuší, s čím ho klienti oslovia a čo bude musieť riešiť. „Po skončení strednej školy som sa zamestnal a vyhovovalo mi to. Postupne som však cítil, že musím opustiť istotu tabuľkového platu a vybrať sa cestou sebarealizácie. Stal som sa živnostníkom a ako obchodný zástupca som aj naďalej zostal verný PSS,“ hovorí Michal Hargaš.

Rozumieť potrebám a prinášať riešenia

Podľa jeho slov ho bavilo najmä to, že sa mohol stretávať s ľuďmi, načúvať ich problémom a potrebám a, samozrejme, začať hľadať riešenia ich problémov s financovaním bývania. „Front office je prvá línia. Je to úplne iné, ako pracovať v kancelárii v centrále banky. Tu musíte vedieť zaujať klienta, porozumieť mu, odhadnúť jeho náladu i potreby, klásť správne otázky, a hlavne nájsť optimálne riešenie vzhľadom na jeho možnosti a potreby,“ vysvetľuje M. Hargaš a dodáva, že dôležitá je tiež empatia, sociálne cítenie a rýchle vyhodnocovanie vzniknutých situácií. Baví ho tiež, že ako obchodný zástupca PSS si pre svoju prácu môže nastaviť vlastný marketing. Je len na ňom, či použije telefón, e-mail, plagát, leták, klientsky časopis, facebook či mix týchto infokanálov. Variabilné možnosti má aj v súvislosti s produktovou ponukou. K dispozícii má niekoľko typov sporenia, mimoriadne flexibilné úvery na financovanie bývania či zariadenie domácnosti a tiež viacero typov poistenia. Vďaka tomu dokáže v oblasti bývania pokryť prakticky všetky požiadavky a potreby každého svojho klienta.

Každý potrebuje bývať, mladí aj tí starší

Michal Hargaš ako obchodný zástupca pôsobí v kancelárii, ktorá sídli v bratislavskej mestskej časti Dúbravka v obchodnom centre Saratov. „Sme spádovkou aj pre Devínsku Novú Ves a Lamač. Stretávam sa prevažne s mladými ľuďmi. Či už sú to zamestnanci Volkswagenu alebo mladé rodiny, často s malými deťmi... všetci potrebujú bývať. Popri tom vyriešime aj poistné zabezpečenie a uzatvoríme tiež sporiace zmluvy pre najmenších,“ konštatuje M. Hargaš, ktorému sa nevyhýbajú ani miestni starousadlíci, často v dôchodkovom veku. „Aj oni potrebujú pomôcť. Stáva sa, že majú na krku viacero úverov na financovanie bývania, ktoré príliš zaťažujú ich rodinné rozpočty. Tie je potrebné optimalizovať a odbremeniť ich od zbytočne vysokých splátok,“ dodáva.

Starostlivosť o klienta s pridanou hodnotou

Mladý muž na základe svojich skúseností rád klientom poskytne aj viac, ako základný, takpovediac povinný, klientsky servis. Usiluje sa každému, kto potrebuje pomôcť s financovaním svojho bývania, poskytnúť aj niečo navyše. Keďže má dostatok energie, snaží sa napríklad skrátiť dobu výplaty úverových prostriedkov. Pre mnohých hrá čas mimoriadne dôležitú rolu a preto oceňujú, že nemusia chodiť oni za ním, ale že on príde za nimi domov prípadne na pracovisko. Sprevádza ich tiež na ceste k notárovi či na katastrálny úrad. Výsledkom je istota klienta, že na nič nezabudol, odbúranie prípadnej ďalšej návštevy notára alebo úradu a tiež skutočnosť, že financie môžu byť na účte klienta už do troch dní od schválenia úveru. A to sa predsa oplatí, pretože ako sa hovorí – peniaze sú čas a čas sú peniaze.

 

Michal Hargaš

Obchodný zástupca: 3 roky

Na práci v PSS sa mu páči: priamy kontakt s klientmi, spoznávanie nových ľudí, možnosť pomôcť a odborne poradiť v oblasti financovania bývania, flexibilná pracovná doba, kontakt s rôznymi typmi ľudí

Záľuby: kanoistika, cyklistika, turistika, hra na gitaru

Kontakt: 0911 962 533

E-mail: michal.hargas@fopss.sk

  • 10.10.2018