Štátna prémia

Zachytila som informáciu, že na získanie plnej štátnej prémie treba vložiť každý rok 2 800 €. Je to pravda?

Nie, nie je to pravda. Spomenutá suma 2 800 € platí v roku 2019. Maximálna suma na nasledujúci rok bude známa až na jeseň, keď budú známe makroekonomické ukazovatele, ktoré vstupujú do vzorca (určeného zákonom) na výpočet štátnej prémie. Pri stavebnom sporení ďalej platí, že nie ste povinná vkladať vopred určenú sumu. Štátnu prémiu získate aj v prípade, ak vložíte na účet stavebného sporenia menej peňazí. Napríklad, pri vklade 1 000 € dostanete za rok 2019 štátnu prémiu 2,5 %, teda 25 €. Pripísaná štátna prémia sa nezdaňuje a je zhodnocovaná aj štandardným úrokom. Vzhľadom na to, že od tohto roka platí niekoľko zmien v stavebnom sporení, odporúčame vám kontaktovať ktoréhokoľvek z našich obchodných zástupcov, ktorý vám ochotne všetko vysvetlí. Kontakty nájdete na www.pss.sk.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu avida@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.