Sporenie

Stavebné sporenie pre deti

Junior extra a extra istota

znamená výhodné sporenie pre vaše dieťa a extra istotu pre vás rodičov.

Extra istota znamená, že v prípade úmrtia jedného alebo oboch zákonných zástupcov, bude Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., pokračovať v sporení pravidelnými mesačnými vkladmi až do nasporenia výšky dohodnutého voliteľného pridelenia z cieľovej sumy,  maximálne do výšky 10 000 €. Podmienkou plnenia extra istoty je pravidelné sporenie.

Aj v roku 2014 môžete získať pre vaše dieťatko zmluvu bez poplatku za uzatvorenie

  • do 3 mesiacov od jeho narodenia
  • v tarife junior extra (JC)

Ďalšie výhody:

  • nízke mesačné vklady, ktoré ocenia hlavne mladé rodiny,
  • úroky k vašim vkladom aj štátnej prémii vo výške až 2 %,
  • štátna prémia pre vaše dieťa
  • výhodný stavebný úver s dlhou dobou splatnosti, ktorý bude môcť využiť vaše dieťa po dosiahnutí plnoletosti,
  • najnižšia splátka stavebného úveru – len 0,35 % cieľovej sumy,
  • ku každej novej a následnej zmluve o stavebnom sporení v tarife junior extra - prívesok lišiak
  • po 6 rokoch sporenia môžete použiť celú nasporenú sumu vrátane štátnej prémie a úrokov, ak nebudete čerpať stavebný úver, na ľubovoľný účel,

Ak uzatvoria zmluvy o stavebnom sporení viacerí členovia vašej rodiny, môžete ich spojiť a spoločne využiť všetky prostriedky zo stavebného sporenia pre zlepšenie vášho bývania.

Vypočítať stavebné sporenie

PSS na Facebooku PSS na Twitteri PSS na Google+
Hore