Obchodné zastúpenie

Bratislava, Karloveská 6c

Budova ALLIANZ

Karloveská 6c

841 04, Bratislava

Po - Pi
po telefonickom dohovore

Obchodní zástupcovia

Ing. Marta Hotová
Obchodný zástupca
Karloveská 6c, Bratislava
Mgr. Michal Hargaš
Obchodný zástupca
Karloveská 6c, Bratislava

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Ing. Mária Gabrišková
Územný riaditeľ