Žiadosť o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie COVID 19 podľa § 30b a 30j zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19 (tzv. „Lex Corona“) už nie je možné od 1. 10. 2023 podať.

Ak vás zasiahla nepriaznivá finančná situácia, z dôvodu ktorej neviete ďalej splácať svoj úver v PSS, môžete nás kontaktovať prostredníctvom obchodného zástupcu alebo Call centra. Riešením vašej nepriaznivej finančnej situácie sa budú zaoberať pracovníci odboru správy rizikových úverov, ktorí vám na základe individuálneho posúdenia navrhnú konkrétny spôsob pomoci vo vašej situácii.

Obchodní zástupcovia

Vyhľadajte najbližšieho

obchodného zástupcu

Call centrum

+421 2 58 55 58 55

Počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hod.

Otázky a odpovede

Nakoľko došlo ku skončeniu mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19, žiadosť o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30b a 30j zákona č. 67/2020 Z. z. už nie je možné od 1. 10. 2023 (vrátane) podať.