17.09.2019 Akcionári

Mimoriadne oznámenie

Odchod členov predstavenstva PSS, a. s.

Na mimoriadnom valnom zhromaždení Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. v  Bratislave, boli dnes (17.9.2019) zo svojich funkcií odvolaní predseda predstavenstva Imrich Béreš a člen predstavenstva Erich Feix. Dôvodom tohto kroku je strata dôvery zo strany akcionárov voči už spomenutým bývalým členom predstavenstva. Až do vymenovania nových dvoch členov predstavenstva budú obchodné aktivity PSS viesť člen predstavenstva David Marwan s podporou dvoch vedúcich manažérov spoločnosti.

Podobné články

11.05.2022 Akcionári
Riadne valné zhromaždenie
Dňa 05.05.2022 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Čítať viac
14.02.2022 Akcionári
Mimoriadne valné zhromaždenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Dňa 14.02.2022 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti. O všetkých návrhoch programu mimoriadneho valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100% prítomných.
Čítať viac