29.04.2020 Akcionári

Riadne valné zhromaždenie PSS, a. s.

Dňa 23. 04. 2020 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti.

Dňa 23. 04. 2020 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom 5000 (slovom: päťtisíc) hlasov, t.j. 100 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Ako sa k jednotlivým bodom programu hlasovalo si prečítajte v tomto dokumente.

Podobné články

11.05.2022 Akcionári
Riadne valné zhromaždenie
Dňa 05.05.2022 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Čítať viac
14.02.2022 Akcionári
Mimoriadne valné zhromaždenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Dňa 14.02.2022 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti. O všetkých návrhoch programu mimoriadneho valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100% prítomných.
Čítať viac