Aj staršie bytové domy môžu ponúknuť moderné a pohodlné miesto na bývanie. Stačí, ak sa o ne ich obyvatelia dobre starajú. Túžba po krajšom a modernejšom bývaní motivuje každý rok ľudí k tomu, aby investovali čas a peniaze do obnovy bytových domov, v ktorých bývajú. Stále aktuálnejšia je tiež potreba zlepšovať energetickú efektivitu budov na bývanie a znižovať ich spotrebu tepla či elektriny. Najlepšie projekty obnovy hodnotí každoročne odborná porota v súťaži Najlepšie obnovený bytový dom.

Súťaž organizujú Prvá stavebná sporiteľňa, Združenie pre podporu obnovy bytových domov a vydavateľstvo odborných časopisov V.O.Č Slovakia. Jej cieľom je poukázať na najlepšie projekty obnovy v uplynulom roku, ktoré zlepšili úroveň bývania, ale aj inšpirovať ku kvalitnej a zodpovednej modernizácií obytných budov tých, ktorých rekonštrukcia ešte iba čaká.