11.05.2022 Akcionári

Riadne valné zhromaždenie

Dňa 05.05.2022 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Podobné články

14.02.2022 Akcionári
Mimoriadne valné zhromaždenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Dňa 14.02.2022 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti. O všetkých návrhoch programu mimoriadneho valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100% prítomných.
Čítať viac
21.12.2021 Akcionári
Mimoriadne valné zhromaždenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Dňa 21.12.2021 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti. O všetkých návrhoch programu mimoriadneho valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100% prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov.
Čítať viac