Sporenie

Stavebné sporenie pre deti Junior extra (JD, JE)

Junior extra je špeciálne sporenie určené pre deti od narodenia až do 18 rokov. V tarife JE ho získate pre dieťatko do 1 roka bez poplatku za uzatvorenie zmluvy.

Čím skôr začnete sporiť, tým viac finančných prostriedkov vaše dieťa získa. Zaobstarajte svojmu dieťaťu výhodné stavebné sporenie s extra istotou.

Výhody sporenia Junior extra

  • pre všetky deti do 18 rokov,
  • mesačné vklady podľa vašich možností,
  • štátna prémia pre vaše dieťa,
  • ročný úrok k vkladom aj štátnej prémii vo výške až 1,75 %,
  • zákonná ochrana vkladov,
  • po 6 rokoch sporenia je možné celú nasporenú sumu vrátane štátnej prémie a úrokov použiť na ľubovoľný účel,
  • výhodný stavebný úver, ktorý bude môcť vaše dieťa využiť po dosiahnutí plnoletosti,
  • najnižšia splátka stavebného úveru – od 0,30 % z cieľovej sumy,
  • kľúčenka lišiak pre dieťa

Extra istota

  • je špeciálna výhoda sporenia pre deti - tarify junior extra. Znamená, že v prípade úmrtia jedného alebo oboch zákonných zástupcov bude PSS, a. s., pokračovať v sporení pravidelnými mesačnými vkladmi až do nasporenia výšky dohodnutého voliteľného pridelenia z cieľovej sumy , maximálne do výšky 10 000 €. Jednou z  podmienok jej plnenia je pravidelné sporenie. Podmienky plnenia extra istoty.

Ak uzatvoria zmluvy o stavebnom sporení viacerí členovia vašej rodiny, môžete ich spojiť a spoločne využiť všetky prostriedky zo stavebného sporenia na zlepšenie vášho bývania. Prevody a spojenia zmlúv medzi manželmi a z maloletého dieťaťa na rodiča sú bezplatné.

Hľadáte najvýhodnejšie stavebné sporenie pre vaše dieťa?

Pozrite si porovnanie.

Vypočítať

PSS na Facebooku PSS na Twitteri PSS na Google+
Hore