Predveď svoj talent

a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní

Predveď svoj talent

a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní

O projekte

Projekt „Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní“ je určený mladým ľuďom, ktorí bývajú alebo bývali v Centrách pre deti a rodiny alebo v Domove na polceste a už onedlho sa budú musieť postaviť na vlastné nohy.

Deti, ktoré vyrastali bez rodičov, to pri vstupe do samostatného života nemajú jednoduché a práve tento projekt má ambíciu im pomôcť sa úspešne osamostatniť.

Zapojiť sa

Na základe skúseností z predchádzajúcich ročníkov, kedy sa v Centrách pre deti a rodiny nenachádzali len mladí dospelí, ale aj 16 – 17 roční mladí ľudia, ktorí mali o projekt záujem, posunuli sme dolnú vekovú hranicu nášho projektu na vek 16 rokov. Čiže projektu „Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní“ sa môžu zúčastniť mladí ľudia z Centier od 16 do 25 rokov. V prípade maloletých (mladí ľudia od 16 do 18 rokov), podmienkou účasti v projekte je, aby vyplnený formulár poslala osoba oprávnená konať v mene maloletého. V prípade postúpenia maloletého do finále projektu, čiže účasti na osobnej prezentácii v sídle Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. v Bratislave, je nevyhnutné, aby maloletý prišiel v sprievode osoby oprávnenej konať v jeho mene.

Zapojiť sa je veľmi jednoduché

Úlohou záujemcu bude do 15. marca 2024 poslať e-mailom na humanita@pss.sk prihlasovací formulár, v ktorom stačí odpovedať na 6 otázok a potom už zostáva len ukázať, v čom spočíva ich talent, ich výnimočnosť. Bez obmedzení. Môže ísť o spev, tanec, výtvarné umenie, programovanie na počítači, môžu ukázať, ako sa pripravujú na budúce povolanie, môžu diskutovať či poukázať na svoje športové úspechy, či zviditeľniť svoju samostatnosť. Môžu poslať videozáznam, popísať svoj príbeh slovami, fotografiami alebo ukázať svoj talent naživo či prostredníctvom online prenosu. Mimoriadne dôležité bude aj vysvetlenie toho, ako svoj talent zlepšujú a budú počas najbližšieho roka zlepšovať. Nezávislá porota potom posúdi nielen talent, ale aj motiváciu týchto mladých ľudí rásť a zlepšovať sa.

Zaslaním formulára bude záujemca zaradený do hodnotiaceho procesu. Pred odoslaním formuláru je potrebné oboznámiť sa s informáciou o spracúvaní osobných údajov, ktorá obsahuje podrobné informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov v rámci projektu. Pre prehľadnosť sme pripravili jednoduché pravidlá, podľa ktorých prihlásené projekty vyhodnocujeme. Koncom marca zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne vyhodnotia všetky doručené projekty a vyberú z nich 10, ktoré postúpia do finále.

Finále

10. apríla 2024 sa uskutoční prezentácia naživo v sídle Prvej stavebnej sporiteľne na Bajkalskej ulici 30 v prítomnosti odbornej poroty, ktorá vyberie 3 najkvalitnejšie projekty a určí ich poradie.

Víťazi získajú stavebné sporenie môjDOMOV so zaujímavým finančným vkladom a podmienkami, výkonný notebook, ktorý im uľahčí ďalšie štúdium a rozvoj, ale aj možnosti vzdelávania a mentoringu, ktoré im pomôžu pri štarte do samostatného života. Ambasádorkou projektu a predsedníčkou projektu je pani Renáta Názlerová, ktorá sa pomoci ľuďom s ťažším osudom venuje už mnoho rokov. 

Projekt Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní získal cenu Hermes komunikátor roka 2021 v kategórií Spoločenská zodpovednosť. 

Predchádzajúce ročníky

Galéria

Ročník 2023

Ročník 2022


Ročník 2021