Obchodné zastúpenie

Žarnovica, Nám. SNP 1500

Nám. SNP 1500

966 81, Žarnovica

Po - Pi
po telefonickom dohovore

Obchodní zástupcovia

Ing. Ľubica Grossmanová
Obchodný zástupca
Nám. SNP 1500, Žarnovica

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Adrian Adamský
Územný riaditeľ