Obchodné zastúpenie

Trenčín, Legionárska 6434/2

Legionárska 6434/2

911 01, Trenčín

Po - Pi
po telefonickom dohovore

Obchodní zástupcovia

Mgr. Jana Kollárová
Obchodný zástupca
Legionárska 6434/2, Trenčín

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Michaela Ďaďová
Územný riaditeľ