Obchodné zastúpenie

Šaľa, Hlavná 14

Hlavná 14

927 01, Šaľa

Po - Pi
po telefonickom pohovore

Obchodní zástupcovia

Alexandra Horváthová
Obchodný zástupca
Hlavná 14, Šaľa

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Bc. Ján Šrank
Územný riaditeľ