Obchodné zastúpenie

Sabinov, Nám. slobody 81

Nám. slobody 81

083 01, Sabinov

Po - Pi
09:00-12:00 13:00-16:00
Telefonicky si môžete dohodnúť stretnutie aj v inom čase.

Obchodní zástupcovia

Marko Pribula
Obchodný zástupca
Nám. slobody 81, Sabinov
Anna Prihodová
Obchodný zástupca
Nám. slobody 81, Sabinov
Ľudmila Poláková
Obchodný zástupca
Nám. slobody 81, Sabinov

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Bc. Helena Vaňová
Územný riaditeľ