Obchodné zastúpenie

Nové Zámky, Letomostie 1/B

Letomostie 1/B

940 01, Nové Zámky

Po - Pi
na základe telefonického dohovoru

Obchodní zástupcovia

Jana Ölvecká
Obchodný zástupca
Letomostie 1/B, Nové Zámky
Marta Jaržembovská
Obchodný zástupca
Letomostie 1/B, Nové Zámky
Mgr. Eva Bolchová
Obchodný zástupca
Letomostie 1/B, Nové Zámky

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Mária Mezeiová
Územný riaditeľ