Obchodné zastúpenie

Komárno, Valchovnícka 6

Valchovnícka 6

945 01, Komárno

Po - Pi
09:00-12:00 13:00-17:00

Obchodní zástupcovia

Mgr. Renáta Egyháziová
Obchodný zástupca
Valchovnícka 6, Komárno
Sandra Renáta Egyháziová
Obchodný zástupca
Valchovnícka 6, Komárno
Mgr. Iveta Kučerová
Obchodný zástupca
Valchovnícka 6, Komárno

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Mária Mezeiová
Územný riaditeľ