Obchodné zastúpenie

Komárno, Tržničné námestie 4810

budova TREND, 1 NP, kancelária číslo 18

Tržničné námestie 4810

945 01, Komárno

Po - Pi
na základe telefonického dohovoru

Obchodní zástupcovia

Eva Gondová
Obchodný zástupca
Tržničné námestie 4810, Komárno

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Mária Mezeiová
Územný riaditeľ