Obchodné zastúpenie

Humenné, Námestie slobody 19

budova Pošty

Námestie slobody 19

066 01, Humenné

Po - Pi
08:30-16:30

Obchodní zástupcovia

Iveta Milčáková
Obchodný zástupca
Námestie slobody 19, Humenné

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Beáta Bezegová
Územný riaditeľ