Obchodné zastúpenie

Fiľakovo, Nám. Slobody 30

Nám. Slobody 30

986 01, Fiľakovo

Po - Pi
Po telefonickom dohovore

Obchodní zástupcovia

Jessica Taligová s.r.o.,vz Taligová
Obchodný zástupca
Nám. Slobody 30, Fiľakovo

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Mgr. Miriam Ivanová Olšiaková
Územný riaditeľ