Obchodné zastúpenie

Dolný Kubín, J. Ťatliaka 1785/6

J. Ťatliaka 1785/6

026 01, Dolný Kubín

Po - Pi
na základe telefonického dohovoru

Obchodní zástupcovia

Ing. Sylvia Emríšek Sadovská
Obchodný zástupca
J. Ťatliaka 1785/6, Dolný Kubín

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Dana Kosmeľová
Územný riaditeľ