Obchodné zastúpenie

Bardejov, Nám. SNP 1

Nám. SNP 1

085 01, Bardejov

Po - Pi
08:00-16:00

Obchodní zástupcovia

Mgr. Marta Balažová
Obchodný zástupca
Nám. SNP 1, Bardejov
Peter Semhric
Obchodný zástupca
Nám. SNP 1, Bardejov
Jana Benková-Rybárová
Obchodný zástupca
Nám. SNP 1, Bardejov
Mgr. Jana Jančušová
Obchodný zástupca
Nám. SNP 1, Bardejov

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Eva Šmídová
Územný riaditeľ