Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


PSS, Prvá stavebná sporiteľňa stojí pri Ukrajine

Situácia na Ukrajine sa nás všetkých bezprostredne týka. Životy a zdravie ľudí v našej bezprostrednej blízkosti sú kvôli vojne ohrozené a my cítime potrebu pomôcť všetkými dostupnými prostriedkami. Myslíme na ľudí, ktorých aktuálna situácia donútila opustiť svoje domovy a blízkych.

Naši kolegovia v PSS spontánne zorganizovali v našich priestoroch zbierku, do ktorej nosia dôležitú materiálnu pomoc pre ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko spoza našej východnej hranice. Okrem účasti na zbierke mnohí naši zamestnanci vyjadrili záujem darovať krv v rámci projektu „Darovanie krvi ako prejav solidarity“, organizovaného Červeným krížom.

Zvažujeme tiež možnosti finančnej pomoci a jej správneho nasmerovania tak, aby bola využitá čo najefektívnejšie.

Všetky naše aktivity koordinujeme s charitatívnymi organizáciami, ktoré sa pomoci venujú.

Solidarita a ľudskosť sú hodnoty, ktoré si vážime a v rôznych formách pomoci budeme pokračovať dovtedy, kým to bude potrebné!