Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Vyhlásenie klienta
o konečnom užívateľovi výhod

V prílohe nájdete formulár „Vyhlásenie klienta o konečnom užívateľovi výhod“. Pre každého Konečného Užívateľa Výhod je potrebné vyplniť osobitný formulár. Podpisy na dokumentoch musia byť úradne overené alebo overené obchodným zástupcom Prvej stavebnej sporiteľne, a.s..

E-formulár: Vyhlásenie klienta o konečnom užívateľovi výhod (PDF, 65 kB)