V prílohe nájdete formulár „Vyhlásenie klienta o konečnom užívateľovi výhod“. V prípade, ak identifikujete viaceré fyzické osoby, ktoré sú Vašim konečným užívateľom výhod, môžete zaslať vyplnené vyhlásenie s uvedenými konečnými užívateľmi výhod na jednom tlačive. Vyhlásenie klienta o konečnom užívateľovi výhod podpisuje osoba, ktorá je oprávnená konať za samotnú právnickú osobu.

E-formulár: Vyhlásenie klienta o konečnom užívateľovi výhod(PDF, 647 kB)