Obchodní zástupcovia

pre právnické osoby a podnikateľov

Západ
Bc. Lenka Mikysková
Obchodný zástupca
Sever
Bc. Miroslav Kováč
Obchodný zástupca
Juh
Ing. Miriam Melišová
Obchodný zástupca
Východ
Ing. Roman Endrek
Obchodný zástupca

Súťaž – Najlepšie obnovený bytový dom

Vyhlasovatelia: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, vydavateľstvo odborných časopisov V.O.Č Slovakia a Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Do súťaže sa môžu prihlásiť bytové domy s ukončenou realizáciou obnovy do konca kalendárneho roka. Samotná súťaž sa koná od 1. 1 do 4. 3. v nasledujúcom roku. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., finančne odmení troch výhercov.

Kritériá hodnotenia:

  • kvalita prác a použitých materiálov
  • lehota výstavby
  • dosiahnutý stupeň energetických úspor vyjadrený energetickou triedou na základe energetickej certifikácie
  • výsledné percento úspor energií po obnove

Naše produkty