Čo je to RenovActive Slovensko?

RenovActive má Slovákov inšpirovať, ako môžu svoj dom zrenovovať v troch hlavných kategóriách:

  • kvalita bývania
  • vplyv na životné prostredie 
  • náklady na prevádzku

Tri úrovne rekonštrukcie

RenovActive má za cieľ ukázať dostupnosť renovácie bežného domu na zdravé, energeticky úsporné a moderné bývanie. Tri varianty materiálových a technologických riešení sú navrhnuté tak, aby zabezpečili potrebnú funkčnosť a zároveň zodpovedali finančným možnostiam majiteľov rodinných domov. Všetky štandardy zahŕňajú riešenie všetkých 7 princípov renovácie. Rozdielna je miera renovácie jednotlivých častí budovy, štandard materiálov a využitie technológií.

ŠTANDARD
ŠTANDARDNÉ riešenie zahŕňa zateplenie obálky budovy na požadovanej úrovni. V dome je jedna kúpeľňa, prízemie zostáva bez zásadných úprav. Doplnené je schodisko a realizuje sa vstavba podkrovia. Použité sú štandardné materiály.
ŠTANDARD PLUS
ŠTANDARD PLUS riešenie zahŕňa zateplenie obálky budovy na úrovni odporúčaných hodnôt, vrátane zateplenia podlahy. V dome sú 2 kúpeľne, rekonštrukciou prejdú obe poschodia. Je realizovaná vstavba podkrovia. Použité sú materiály ŠTANDARD PLUS. Rodinný dom Hučkovcov bol zrekonštruovaný na úrovni tohto štandardu.
PREMIUM
PRÉMIOVÉ riešenie zahŕňa nad rámec ŠTANDARD PLUS využitie obnoviteľných zdrojov energie a prémiové materiály. Je tu navrhnutá aj prístavba jedálne.
Každá úroveň si na samotnú realizáciu vyžaduje inú výšku finančných prostriedkov.
Projekt je dostupný zadarmo, vrátane skúseností, získaných pri realizácii rekonštrukcie vzorového domu.

Možnosti financovania

ŠTANDARD vás vyjde na 65 000 €

ŠTANDARD PLUS na 95 000 €

PREMIUM na 140 000 € a viac.

Prostredníctvom našich úverov zo stavebného sporenia
vám ponúkame niekoľko možností financovania

Ak rodinný dom už vlastníte

Staršie rodinné domy tohto typu, navyše v pôvodnom stave a v lokalite, ktorá je vzdialená od mesta, zväčša svojou hodnotou nepostačujú na krytie úveru, pri ktorom sa nehnuteľnosť vyžaduje ako zábezpeka. V prípade, že ste naším sporiacim klientom, môžete využiť úver bez založenia nehnuteľnosti. Sporiacim klientom totiž PSS poskytne až 50 000 €, teda sumu, ktorá pokryje náklady na rekonštrukciu na úrovni ŠTANDARD.

Hodnotu staršej nehnuteľnosti môže však zvýšiť aj poloha nehnuteľnosti v danej obci, jej dispozičné riešenie, orientácia na svetové strany, členitosť terénu, dopravná dostupnosť, občianska vybavenosť obce a mnohé iné kritériá. Je preto možné, že svoju nehnuteľnosť budete môcť pokojne založiť v prospech banky a pri rekonštrukcii využiť náš úver so založením nehnuteľnosti

Za určitých podmienok môžete využiť aj postupné financovanie, ktoré slúži aj na financovanie modernizácie, nadstavby alebo prístavby rodinného domu. Tu však budeme potrebovať od vás projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní a znalecký posudok k záložnému objektu, ktorý okrem iného musí obsahovať všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti k dátumu ocenenia a všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti po dokončení modernizácie (nadstavby, prístavby).Záložným objektom je v tomto prípade stavba, ktorú práve prestavujete. Financie z úveru budeme uvoľňovať postupne, ako sa bude váš nový domov meniť.

Ak rodinný dom v pôvodnom stave plánujete kúpiť

Pri kúpe je prirodzené, že klienti siahnu po úvere so založením nehnuteľnosti. Nezabúdajte, že banku je potrebné požiadať o vyššiu sumu, aby ste mohli svoj dom zrekonštruovať na zdravé, úsporné a moderné bývanie.

Aj pre vás je riešením špecifický úver, tzv. postupné financovanie. Výška úveru môže byť (pre pár) až 400 000 € na jeden financovaný objekt. Môžete si preto dovoliť kúpu a zároveň renováciu až na úrovni PREMIUM.

môjÚVER

Objavte výhody našich úverov, ktoré môžete získať aj bez predchádzajúceho sporenia.
  • Úver bez založenia nehnuteľnosti
  • Úver so založením nehnuteľnosti
  • Postupné financovanie
Vypočítať si úver

Vzorový dom

Rodinný dom „kocka“

Nájdete ho v každej dedine i v každom meste po celom území Slovenska. Sú si veľmi podobné. Vnútornou dispozíciou i vonkajším zjavom. Odlišovali ich od seba len niektoré detaily. V ich pôvodnom stave ich nájdeme v ponuke takmer každej realitnej kancelárie. Čo však s nimi? Ukážeme vám, ako sa zo starého domu môže stať zdravý a moderný dom. Navyše, za priaznivú cenu rekonštrukcie.

Rodina Hučkovcov

Záujem o rekonštrukciu svojho bývania pod taktovkou spoločnosti VELUX mali desiatky adeptov z celého Slovenska. Ambasádormi projektu sa napokon stala rodina Hučkovcov zo Šale. Finančne projekt zastrešila Prvá stavebná sporiteľňa.

Hučkovci žijú tak, ako mnohé iné rodiny na Slovensku. V dome, postavenom v rokoch 70-tych minulého storočia. Vraj je ich viac ako 800-tisíc, z ktorých je zrekonštruovaná len niečo viac ako tretina. Zvyšok už zďaleka nespĺňa dnešné kritériá na zdravé a energeticky nenáročné bývanie. Podľa dostupných údajov žije v samostatnom alebo v radovom rodinnom dome polovica slovenskej populácie. Ich obyvatelia sú vo väčšine prípadov aj ich vlastníkmi. Stav domu a jeho prípadná obnova je tak na zodpovednosti majiteľov.

Po siedmych mesiacoch sa mladá rodina mohla nasťahovať do nového domu.

Na konci celého procesu rekonštrukcie domu Hučkovcov je zväčšenie obytnej plochy domu na 115 m2, zvýšenie úspor energií až o 80 %, ale najmä zdravé bývanie plné denného svetla a čerstvého vzduchu.
Od septembra 2019 sa začína etapa zbierania skúseností s prevádzkou, monitorovania a merania kľúčových parametrov, ktoré budú prebiehať v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.