O grantovom fonde

Máte dobrý nápad, ako skrášliť vaše okolie, časť obce, sídlisko, vnútroblok alebo jednoducho miesto, kde sa stretávate v rámci svojej komunity? Dokáže váš nápad prispieť k riešeniu klimatickej krízy? Dajte nám o tom vedieť!

Grantový fond PSS je tu na to, aby dobré nápady neskončili iba na papieri. Už osem rokov podporujeme kvalitné projekty, ktoré zlepšujú život v mestách a obciach na Slovensku. Prihláste svoj projekt a získajte až 7 500 eur na jeho realizáciu.

Ľudia častokrát vedia, čo v ich okolí chýba alebo ako premeniť svoje sídlisko na bezpečné a komfortné miesto plné života. Veľa dobrých projektov však stroskotá na chýbajúcich financiách. V PSS vieme, že bývanie sa nekončí za zatvorenými dverami bytu, či domu. Rovnako dôležitý je tiež priestor v okolí, kde si môžu ľudia oddýchnuť, tráviť spoločný čas, či  vytvárať funkčné susedské vzťahy. Aj preto sme sa rozhodli v spolupráci s Úniou miest Slovenska mestám a obciam, občianskym združeniam, ale aj aktívnym jednotlivcom, ponúknuť možnosť financovania ich nápadov, ktoré zanedbaným verejným priestorom na našich sídliskách vdýchnu život. Veríme, že aj náš grantový program prispeje ku krajším, bezpečnejším a zelenším domovov v ďalších mestách a obciach po celom Slovensku.

Ak chcete zlepšiť vaše okolie, viete čo na vašom sídlisku chýba, neváhajte. Či už ide o chýbajúcu lavičku pre seniorov alebo komplexný projekt, ktorý zníži riziko klimatickej krízy, Grantový fond PSS môže pomôcť práve vám.

Prihláste svoj projekt

Požiadať o grantové financovanie môžete zaslaním žiadosti na e-mail: jplsko@pss.sk, mzemesova@pss.sk alebo sekretariat@uniamiest.sk. Kritériá, podľa ktorých budeme žiadosti posudzovať, nájdete v tomto dokumente (XLSX). Žiadosť o grantové financovanie by mala obsahovať jasné informácie o plnení jednotlivých kritérií – žiadateľ podrobne definuje projekt v písomnej žiadosti, vyplní tabuľku, priloží fotografie priestoru a pôdorys návrhu úprav s kópiou rozpočtu a odošle na uvedené mailové adresy. Termín podávania žiadostí je do 31. januára 2023. Jednotlivé projekty posúdia odborné grémiá PSS, a. s., a o priznaní podpory vás budeme informovať v 2. štvrťroku 2023. Výsledky programu financovania revitalizácie pozemkov od PSS, a. s., využívajú občania obcí a miest Slovenska už osem rokov a my sa tešíme spolu s vami na ďalšie projekty pre krajšie a účelne skultúrnené okolie našich obydlí.

Kritéria, podľa ktorých budeme žiadosti posudzovať nájdete tu (dokument XLSX).

Informáciu o spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní príspevkov z grantového fondu PSS, a. s. – Podpora revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach miest a obcí Slovenska, nájdete tu.