Máte nápad, ako skrášliť váš vnútroblok, okolie bytu či domu?
Dajte nám o tom vedieť a získajte grant od PSS.

Nájde sa aj vo vašom okolí nevyužitý alebo zanedbaný priestor, ktorému chcete vdýchnuť nový život? Máte dobrý nápad, ako skrášliť váš vnútroblok, okolie bytu či domu? Dajte nám o tom vedieť a my vám pomôžeme váš sen premeniť na skutočnosť vďaka Grantovému fondu PSS, ktorý už deväť rokov podporuje kvalitné projekty, ktoré zlepšujú život v mestách a obciach na Slovensku. Prihláste aj vy svoj projekt a môžete získať až 7 500 eur na jeho realizáciu.

Ľudia častokrát vedia, čo im v okolí ich bytov a domov chýba, majú dobré nápady, ako premeniť nevyužitý priestor na miesto plné života, ktoré slúži celej susedskej komunite. Ak ste jedným z nich a vašim problémom sú chýbajúce financie na realizáciu projektu, Grantový fond PSS je určený práve vám. 

PSS v spolupráci s Úniou miest Slovenska ponúka už deviaty rok mestám a obciam, občianskym združeniam, ale aj aktívnym jednotlivcom možnosť zapojiť sa do grantového programu PSS. Každoročne tak podporíme množstvo dobrých nápadov a zaujímavých projektov, ktoré zanedbaným pozemkom na sídliskách, v obciach a mestách pomôžu premeniť sa na plnohodnotné územie, ktoré pomáha napĺňať predstavu o krajšom bývaní v našich mestách a obciach. 

Ak chcete zlepšiť vaše okolie, viete, čo na vašom sídlisku chýba, neváhajte. Či už ide o chýbajúcu lavičku pre seniorov alebo komplexný projekt, ktorý zníži riziko klimatickej krízy, Grantový fond PSS môže pomôcť práve vám.

Prihláste svoj projekt

Požiadať o grantové financovanie môžete zaslaním žiadosti na e-mail: jplsko@pss.sk, mzemesova@pss.sk alebo sekretariat@uniamiest.sk. Kritériá, podľa ktorých budeme žiadosti posudzovať, nájdete v tomto dokumente. Žiadosť o grantové financovanie by mala obsahovať jasné informácie o plnení jednotlivých kritérií – žiadateľ podrobne definuje projekt v písomnej žiadosti, vyplní tabuľku, priloží fotografie priestoru a pôdorys návrhu úprav s kópiou rozpočtu a odošle na uvedené mailové adresy. Termín podávania žiadostí je do 31. januára 2024. Jednotlivé projekty posúdia odborné grémiá PSS, a. s., a o priznaní podpory vás budeme informovať v 2. štvrťroku 2024. Tešíme sa na vaše projekty.

Kritéria, podľa ktorých budeme žiadosti posudzovať nájdete tu (dokument XLSX).

Informáciu o spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní príspevkov z grantového fondu PSS, a. s. – Podpora revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach miest a obcí Slovenska, nájdete na tu.