13.07.2020 Akcionári

Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Dňa 09. 07. 2020 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti.

Dňa 09.07.2020 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

O všetkých návrhoch programu mimoriadneho valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100% prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100% hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 5000 kusov akcií v menovitej hodnote 13.300,- EUR, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 66.500.000,-EUR. Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00% prítomných. Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Podobné články

11.05.2022 Akcionári
Riadne valné zhromaždenie
Dňa 05.05.2022 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Čítať viac
14.02.2022 Akcionári
Mimoriadne valné zhromaždenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Dňa 14.02.2022 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti. O všetkých návrhoch programu mimoriadneho valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100% prítomných.
Čítať viac