Rekonštrukcia v Žiari

Každý, kto si obytný dom na Novomeského ulici v Žiari nad Hronom pamätá v pôvodnom stave, nám dá za pravdu, že ak nejaká budova akútne potrebovala rekonštrukciu, tak práve táto! To, čo sa tu podarilo vlastníkom bytov dokonca spustilo lavínu obnov bytových domov v celom meste.

Za všetkým hľadaj ženu. V tomto prípade až dve. O priam neuveriteľnú  obnovu bytového domu, ktorý sa postavil v 50-tych rokoch minulého storočia, sa postarali dve energické dámy. Nenechali sa odradiť byrokraciou ani počiatočnými obavami nájomcov a dnes práve im dvom môžu obyvatelia ďakovať za krásny dom, v ktorom žijú. Ten mal už v roku 2014 veľmi vážne problémy so statikou kvôli obvodovému múru. Budova bola v havarijnom stave, obyvateľom hrozilo vysťahovanie a tak predsedníčke spoločenstva a domovej správkyni Mgr. Miroslave Matoušekovej neostalo iné, iba kontaktovať obchodnú zástupkyňu PSS Ing. Miriam Melišovú so žiadosťou o preverenie možností financovania obnovy ich bytového domu.

Súril ich čas

Veľkým nepriateľom pri akýchkoľvek plánoch bol však čas. Na odporúčanie statika sa totiž problémy museli riešiť čo najskôr. „V súvislosti s odstránením havarijného stavu bytového domu nám však skrsla myšlienka aj na jeho celkovú rekonštrukciu. Obyvatelia potrebovali hlavne zateplenie, výmenu ležatých rozvodov a stupačiek. Trápila ich aj strecha, ktorá zatekala,“ vysvetlila nám obchodná zástupkyňa PSS s tým, že to rozhodne nebolo všetko. Ako prvý bytový dom  v Žiari nad Hronom totiž práve tento na Novomeského ulici prejavil záujem o vybudovanie lodžií.

Pomoc prišla od PSS

Ako mnohé iné bytové domy, ani tento nebol výnimkou. Spoločenstvo vlastníkov bytov si dalo vypracovať viacero ponúk financovania rekonštrukcie od rôznych komerčných bánk. Napokon sa však rozhodli pre úver od Prvej stavebnej sporiteľne. „Obhájiť na domovej schôdzi takúto veľkú obnovu s rozpočtom 240 000 eur nebolo jednoduché,“ priznáva predsedníčka spoločenstva Miroslava Matoušeková. „Bývajú tu totiž väčšinou starší ľudia a mladé rodiny s deťmi,“ povedala. S centrálou PSS však Ing. Melišová dohodla splatnosť tohto úveru na 30 rokov a tým sa dosiahli nižšie splátky. „Pre toto spoločenstvo bola dôležitá aj garancia úrokovej sadzby. Počas medziúveru PSS garantovala vopred dohodnutú úrokovú sadzbu a úrokovú sadzbu v stavebnom úvere,“ prezradila obchodná zástupkyňa.

Nečakaný problém

Tu by sa mohol príbeh pekne obnoveného bytového domu skončiť. Ale neskončil sa. Budovy, ktoré si už čo-to odžili, totiž občas vedia nemilo prekvapiť. „Na jar v roku 2018 sa na mňa predsedníčka tohto spoločenstva opäť s dôverou obrátila. Po každoročnej revízii výťahov totiž dostali obyvatelia „stopku“ na ich používanie a musel sa riešiť ďalší problém,“ povedala nám Miriam Melišová. Obyvateľom teda neostalo iné, iba zvážiť ďalší postup. Spoločne prediskutovali možnosti financovania a opravy nového problému. Riešenie sa napokon našlo – opäť v PSS. „Kombináciou splatenia pôvodného medziúveru a zároveň navýšením úveru o ďalších 155 000 eur na výmenu výťahov mohlo spoločenstvo zrealizovať aj tento zámer,“ vysvetlila nám obchodná zástupkyňa s tým, že dnes už nové výťahy, samozrejme, zodpovedajú norme a úver od PSS sa spláca.

Ing. Miriam Melišová

obchodná zástupkyňa PSS a supervízor pre právnické osoby, Žiar nad Hronom

 „Myslím si, že každý obchodný zástupca je ochotný urobiť pre našich klientov maximum. Nájsť riešenie aj napriek tomu, že sa to najprv zdá nemožné. So svojou prácou som spokojná vtedy, ak je spokojnosť aj na strane klienta. V tomto prípade spokojnosť vlastníkov bytov. Nie je to však vždy jednoduché. Ako sa vraví: sto ľudí sto chutí. Spokojnosť  klienta je pre mňa veľmi dôležitá. Je však podmienená vzájomnou dôverou.

  • 22.01.2019
  • Text: Miroslava Juričková
  • Foto: Miro Pochyba