Najlepšie obnovený bytový dom 2015

Na začiatku bol len obyčajný panelový dom z 80. rokov, stojaci na bratislavskom sídlisku. Na mnohých miestach ho „skrášľovali“ grafity a z energetického hľadiska nebol práve úsporný. Vďaka unikátnej obnove ide dnes o prvý bytový dom obnovený do štandardu energetickej triedy A/A1.

V bratislavskej Devínskej Novej Vsi vzniklo pred takmer tridsiatimi rokmi v príjemnom prostredí pod lesom panelové sídlisko. Postupom času bytové domy zostarli a ich technologické vybavenie prestalo zodpovedať náročnejším požiadavkám súčasnosti. Preto sa aj tu začala k slovu dostávať obnova.


V prípade domu na Ulici P. Horova 17, 19 však nešlo o hocijakú obnovu. Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že pred nami stojí „obyčajný“ vynovený panelový dom, charakter tejto obnovy bol unikátny. Zrenovované bytové domy z pohľadu energie potrebnej na vykurovanie obvykle spadajú do energetickej triedy B. Potreba energií na vykurovanie sa však v spomínanom dome po obnove znížila o 74,8 %. Dom tak dosiahol energetickú triedu A. Z hľadiska primárnej energie (čo je požadovaný globálny ukazovateľ hodnotenia) dokonca dosiahol triedu A1. Aj vďaka tomu sa stal víťazom súťaže o Najlepšie obnovený bytový dom 2015, kde obstál v konkurencii 15 bytových domov z celého Slovenska. O priebehu obnovy a jej výsledkoch sme sa porozprávali so zástupcom vlastníkov bytov Ing. Romanom Služaničom.

Prečo a kedy ste sa rozhodli obnoviť bytový dom?

Som ekonóm, ktorý má blízky vzťah k energetike a predovšetkým k obnoviteľným zdrojom energie. Keď som sa stal zástupcom vlastníkov bytov v našom bytovom dome, zaujímalo ma, ako by sme mohli znížiť náklady na energie. Náš dom bol postavený v roku 1988. Hoci nie je úplne najstarší, energeticky bol veľmi náročný. V septembri roku 2013 sme sa preto po rozhovore s majiteľmi bytov rozhodli realizovať hĺbkovú obnovu. V tom čase sa objavila výzva na projekt EU GUGLE. Jeho cieľom bolo podporiť hĺbkovú obnovu bytových domov v ultranízkoenergetickej úrovni výstavby. O takejto obnove sme v kútiku duše snívali, preto sme na výzvu zareagovali. A mali sme šťastie. Vďaka tomu, že sme už mali pripravený koncept hĺbkovej obnovy, sme sa stali ideálnym kandidátom.

Zmenili sa vaše očakávania vďaka výzve EU GUGLE?

Áno aj nie. Vedeli sme, že získame oveľa inteligentnejší a úspornejší dom. Zároveň sme si však uvedomovali, že to bude niečo stáť. Napriek tomu sme sa v súlade s výzvou EU GUGLE rozhodli vytvoriť koncept energeticky efektívnej obnovy bytového domu, ktorý staval na budúcich úsporách na nákladoch na energie.

Čo všetko ste v dome obnovili či úplne zmenili?

Zrealizovali sme významnú obnovu technického zariadenia budovy. Analýza ukázala, že splnenie stanovených podmienok nie je možné bez využitia alternatívnych zdrojov energie. Rozhodli sme sa pre tepelné čerpadlá a fotovoltiku. Keďže pôvodné prípojky boli v dezolátnom stave, vybudovali sme novú prípojku vody, elektriny, a dokonca aj plynu. Vymenili sme všetky rozvody v inštalačných jadrách, jednotne sme upravili a zasklili lodžie, všetky okná sme vymenili za okná s izolačným trojsklom. Aby sa eliminoval únik tepla vetraním, nainštalovali sme decentrálny systém kontrolovaného vetrania s rekuperáciou tepla. V súlade s ochranou prírody máme dokonca vo fasáde zabudované búdky pre dážďovníky a netopiere.

Bytový dom na Ulici Pavla Horova 17, 19 v Bratislave

Celkové náklady na obnovu: 920 000 € (pre 42 bytov)

Výsledky renovácie:

 • zníženie potreby energie na vykurovanie o 74,8 % (namiesto požadovanej maximálnej potreby 40 kWh/(m2. a) dosiahol bytový dom potrebu 20 kWh/(m2. a))
 • očakávané zníženie emisií CO2 o 127,64 tony/rok
 • predpokladom významnej energetickej úspory je i správne využívanie rekuperačného systému
 • v porovnaní s predošlým stavom sa výška zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu už niekoľko mesiacov po obnove znížila o 13 €/byt/mesiac
 • estetický efekt a celkové zlepšenie kvality bývania
 • zvýšenie trhovej hodnoty bytov
 • predĺženie životnosti domu

Stretli ste sa pri realizácii obnovy s technickými ťažkosťami, ktoré bolo treba riešiť?

Áno. Ak by sa nám nepodarilo odpojiť od centrálneho zásobovania teplom, nedosiahli by sme energetické parametre požadované výzvou EU GUGLE. Z hľadiska globálneho ukazovateľa, ktorým je primárna energia, by bol náš bytový dom zaradený do energetickej triedy C. Vzhľadom na legislatívne obmedzenia sme nemohli realizovať ani pôvodne navrhnutú kapacitu fotovoltiky. Bez odborníkov v projektových tímoch Technického skúšobného ústavu stavebného, n. o., spoločnosti i-energy, s. r. o., by sme asi tak ľahko výsledok nášho snaženia nevideli.

Obyvatelia domu vám však určite držali palce...

Nuž, pekných pár mesiacov sme prežili na stavenisku. Niekoľko dní sme boli dokonca odpojení od vody, plynu či sociálnych zariadení. Dnes sa už z výsledku všetci tešíme. Na to, čo sme dokázali, môžeme byť hrdí.

Ako ste obnovu bytového domu financovali?

Viac ako polovicu prostriedkov na obnovu sme získali z úveru od Prvej stavebnej sporiteľne a zvyšok z úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania. Spolupráca s PSS nám vyhovovala najmä preto, že komerčné banky nám pri dlhšom období čerpania nedokázali ponúknuť stabilnú a fixovanú úrokovú sadzbu. PSS nám dala dobrý úrok, ktorý sa počas celého obdobia splatnosti nezvýši. A keďže obnovu sme zvládli, o pár mesiacov nás, dúfam, poteší aj príspevok od EU GUGLE. Požadované parametre sme totiž nielen splnili, ale aj prekročili.

Prípravná etapa

 • ekonomická analýza projektu
 • odsúhlasenie podmienok obnovy v súlade s výzvou EU GUGLE
 • projektová dokumentácia
 • vyvolané investície
 • inžinierska činnosť
 • verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela
 • financovanie projektu
 • technický dozor investora
 • príprava a organizácia schôdzí vlastníkov bytov, zasadnutia koordinačného

Etapa realizácie

Obnova bytového domu

 • zateplenie strešnej konštrukcie
 • zateplenie obvodového plášťa
 • výmena okenných konštrukcií v bytoch
 • výmena okenných konštrukcií v spoločných priestoroch
 • výmena vstupných brán a komunikačného systému
 • výmena inštalácií vody, kanalizácie, plynu, vzduchotechnických a elektrických rozvodov
 • zateplenie stropu 1. nadzemného podlažia
 • obnova lodžií vrátane výmeny zábradlia a jednotné zasklenie
 • obnova odkvapového chodníka
 • inštalácia decentrálneho systému kontrolovaného vetrania s rekuperáciou tepla
 • inštalácia kamerového systému

Vstavba kotolne vrátane malého fotovoltického zdroja

 • zdroj tepla
 • odpojenie od systému
 • centrálneho zásobovania teplom
 • malý fotovoltický zdroj

Vyvolané investície

 • samostatná prípojka pitnej vody
 • rekonštrukcia vonkajšej prípojky plynu
 • nová prípojka elektriny 
 • 03.08.2016
 • Text: Miloš Blanárik
 • Foto: Miro Pochyba