09.02.2023

Radoslav Mahút je novým marketingovým riaditeľom PSS

Marketing Prvej stavebnej sporiteľne má nové vedenie. Riaditeľom tohto úseku sa stal Radoslav Mahút, ktorý na novú pozíciu prišiel z riadenia úseku stratégie a projektov.

Radoslav pracuje v PSS od októbra 2014. Založil projektovú kanceláriu a neskôr úsek riadenia stratégie a projektov. Mal na starosti program digitálnej transformácie PSS, ako leader tiež viedol a participoval na kľúčových korporátnych zmenách, na budovaní škálovaného agile prístupu pre IT zmeny, zavádzaní rozličných business automatizácií, robotizácie či umelej inteligencie.

„Som veľmi rád, že Radoslav prijal výzvu rozvíjať náš profesionálny marketingový team. Bude napĺňať víziu našej firmy, posilňovať pozíciu našej značky na trhu a tiež vylepšovať systém zavádzania produktových inovácií, efektívne riadiť CRM či Business intelligence aktivity a budovať digitálne kanály s podporou hybridného predaja. Dôverne pozná prostredie PSS a jeho bohaté skúsenosti z bankového prostredia sú pre našu banku cenným prínosom,“ hovorí člen predstavenstva PSS Jochen Maier.

Radoslav má odborné skúsenosti z medzinárodného prostredia. Začínal ako media planner v reklamnej agentúre, následne pôsobil na rôznych líderských pozíciách v GfK – v oblasti prieskumu finančného trhu, v skupine Deutsche Telekom – v oblasti marketingu a predaja, v skupine Raiffeisen – v oblasti IT zmien a v skupine KBC – v oblasti riadenia strategických transformačných iniciatív.

„PSS je expert na financovanie bývania. Je to team ambicióznych leaderov a expertov, ktorý má za sebou už 30 rokov plavieb na rozbúrenom mori finančného trhu, a taktiež aj značné množstvo spokojných pasažierov – klientov. Som rád, že sa podieľam na transformácii PSS odteraz aj budovaním image “Experta na financovanie bývania”, inováciami kľúčových produktov či digitálnych distribučných kanálov tejto spoločnosti,“ hovorí nový marketingový riaditeľ PSS Radoslav Mahút.

Na pozícií prevzal štafetu od Daši Matušíkovej, ktorá viedla úsek marketingu od januára 2020 do decembra 2022.