22.01.2024

PSS, Prvá stavebná sporiteľňa svoju novú kampaň postavila na výrazných individualitách

Môj život. Moja vec. Môj domov. Táto trojčlenka sa ozve v závere imidžového televízneho spotu, ktorý je súčasťou novej kampane PSS, Prvej Stavebnej Sporiteľne. Jeden z najvýznamnejších poskytovateľov financovania bývania na Slovensku tak pokračuje v trende omladzovania a dynamizovania charakteru vlastnej značky.

„Pravidelne vyhodnocujeme momentálne pohyby a trendy ohľadom financovania bývania a stále častejšie sa dopyt po kvalitných úverových a sporiacich produktoch začal objavovať z radov mladých ľudí. Stále častejšie pociťujú potrebu začať aktívne riešiť vlastníctvo nehnuteľnosti alebo sa zaoberať rekonštrukciou nehnuteľnosti, ktorú získali darom alebo dedičstvom. A pretože vo financovaní týchto záležitostí sme dlhoročnými expertmi, rozhodli sme sa to priamočiaro komunikovať našou novou kampaňou. Myslím, že sa nám  celkom dobre vydarila,“ hovorí Radoslav Mahút, riaditeľ úseku marketingu PSS.

Mladistvého ducha je skutočne z novej kampane cítiť. Tradičné tónovanie vizuality do ikonických farieb PSS zostalo ešte zachované, aby sa aj naďalej posilňovala silná identifikácia značky. „Zmenil sa však pohľad na zobrazenie potrieb klienta. Od odľahčeného epizodického zobrazovania získavania nového bývania sme sa tentoraz obrátili k vnútornému svetu klientov. Tí často majú úplne presnú predstavu o svojom bývaní a nechcú sa nechať obmedzovať kompromismi. Niekto sa dobre cíti v kreatívnom až extravagantnom domácom prostredí, ďalší hľadajú úzke prepojenie s prírodou alebo pokojné miesto, kde sa môžu naplno venovať svojim záľubám. A práve fakt, že PSS dokáže pomôcť s financovaním kúpy či rekonštrukcie domu alebo bytu, nech je klientova predstava akákoľvek, tvorí komunikačnú osnovu novej kampane,“ vysvetľuje pozadie vzniku kampane Veronika Romsauerová, Strategy Director agentúry Istropolitana Ogilvy, ktorá už tradične stojí za kampaňami PSS, Prvej stavebnej sporiteľne.

„Nie je to však tak, že by naša nová kampaň oslovovala vyslovene mladú cieľovku. Veď snaha byť originálny a realizovať svoje predstavy o bývaní podľa svojich predstáv nie je vekovo ohraničená. Preto si myslíme, že si kampaň obľúbia všetci, ktorých zasiahne,“ dodáva Peter Hrevuš, kreatívny riaditeľ stojaci za vizuálnou stránkou novej komunikácie.

Určite k tomu prispeje aj „omladenie“ lišiaka, neodmysliteľného maskota PSS. Jeho novú prepracovanejšiu identitu mu vytvorilo ALIEN studio. Za produkciou televízneho spotu stál skúsený team PROTOS Productions, ktorý opäť oslovil režiséra Jonáša Karáska. Tomu sa podarilo vdýchnuť spotu mladistvý fíling podporený aj chytľavou pesničkou. „Ak ste sa na tú pesničku namotali tak ako my, meno autora poskytneme na vyžiadanie,“ zažartovala vedúca odboru značky a reklamy PSS, Alexandra Kamenická.