17.05.2024

Prvá stavebná sporiteľňa je partnerom projektu Mapa školského know-how

Projekt Mapa školského know-how má ambíciu nájsť to najlepšie, čo sa v súčasnosti na slovenských školách realizuje. Chce inšpirovať riaditeľov škôl zdieľaním úspešnej praxe a pomáhať v rozvoji manažérskych zručností vedenia škôl prostredníctvom vzdelávacích online kurzov. Generálnym partnerom projektu je PSS, Prvá stavebná sporiteľňa.

PSS sa rozhodla podporiť túto skvelú myšlienku, pretože nám záleží na rozvoji úrovne vzdelávania na Slovensku. Vzdelaní a rozhľadení ľudia dokážu správne posudzovať svoje potreby a robiť správne rozhodnutia. V rámci partnerstva vznikne počas projektu vzdelávací online kurz finančnej gramotnosti, ktorý bude sprístupnený zadarmo pre všetkých učiteľov na Slovensku,“ hovorí Alexandra Kamenická, vedúca odboru značky a reklamy Prvej stavebnej sporiteľne. PSS okrem toho zabezpečí bezplatne 50-tim školám balík vzdelávacích materiálov, ktorý im pomôže rozšíriť vedomosti  žiakov v oblasti finančnej gramotnosti.

Projekt Mapa školského know-how chce pomôcť zvyšovať kvalitu manažmentu škôl na Slovensku, na ktorý sú kladené čoraz väčšie nároky. Po potrebe zlepšovania v tejto oblasti volajú aj samotní riaditelia škôl. V prieskume organizácie EDULAB na vzorke viac ako 200 riaditeľov základných škôl sa všetci respondenti zhodli na potrebe zvyšovania manažérskych zručností.

Kurikulárna reforma požaduje od učiteľov zmeny v spôsobe vyučovania. Riaditelia škôl majú na pleciach efektívne riadenie zmeny. Bez dodatočných nástrojov riadenia a bez vzdelávania sa v manažérskych zručnostiach môže byť reforma veľmi náročná. Som rád, že sme v PSS našli partnera, ktorý sa, rovnako ako my, nadchol pre myšlienku tohto projektu,“ hovorí Mgr. Ján Machaj, PhD., riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB.

Za vznikom projektu stojí Združenie základných škôl Slovenska a nezisková organizácia EDULAB.

Link na stránku projektu: mapa.edulab.sk