04.01.2022

Novým členom predstavenstva PSS sa stal Jochen Maier

Prvá stavebná sporiteľňa má od januára nového člena predstavenstva. Do najvyššieho vedenia spoločnosti nastúpil expert na stredoeurópsky bankový trh a odborník na oblasť predaja s dlhoročnými skúsenosťami v odvetví stavebného sporenia Jochen Maier.

Predstavenstvo PSS aktuálne pôsobí v zložení predseda predstavenstva Jiří Plíšek a členovia predstavenstva David Marwan a Jochen Maier.  

Jochen Maier vystriedal doterajšieho člena predstavenstva PSS  Volkera Kreuzigera. Bude zodpovedať predovšetkým za oblasti predaja a marketingu a  v novej úlohe sa bude zameriavať na ďalšie rozširovanie trhu. „Volker Kreuziger a jeho dvaja kolegovia z predstavenstva David Marwan a Jiří Plíšek novým prístupom a rozvojom stratégie vytvorili dôležité predpoklady na to, aby mohla PSS úspešne pôsobiť na trhu,“ hovorí  Peter Magel, člen dozornej rady Prvej stavebnej sporiteľne a člen predstavenstva Bausparkasse Schwäbisch Hall. Aj za nepriaznivých okolností, ktoré spôsobila pandémia koronavírusu sa podarilo Prvej stavebnej sporiteľni udržať si stabilnú pozíciu na Slovensku.

Jochen Maier prostredie PSS dobre pozná, pretože bol 15 rokov členom dozornej rady spoločnosti. S plným nasadením nadviaže na zmeny v stratégii a v kultúre podnikania, ktoré rozbehol Volker Kreuziger. Jochen Maier počas svojej dlhej kariéry a napríklad aj vo vedení českej dcérskej spoločnosti Bausparkasse Schwäbisch Hall (Českomoravská stavební spořitelna) dokázal, že vie veľmi úspešne pracovať s produktom a inovatívne rozvíjať jeho predaj. Sme radi, že sme pre nadchádzajúcu fázu vývoja trhu mohli získať manažéra s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti predaja, marketingu a produktového manažmentu stavebného sporenia a financovania bývania,“ dodáva Peter Magel.  

Volker Kreuziger sa rozhodol zmeniť svoju profesionálnu dráhu a zo spoločnosti na vlastnú žiadosť odchádza,  aby sa mohol venovať novým úlohám.  „Odchodom Dr. Volkera Kreuzigera strácame dlhoročného a cenného spolupracovníka. Počas uplynulých 24 rokov preukázal mimoriadnu angažovanosť,  vynikal svojou kompetentnosťou a vždy sme sa naňho mohli spoľahnúť ako na výborného kolegu a človeka,“ hovorí Peter Magel. 

Volker Kreuziger nastúpil na právne oddelenie spoločnosti Bausparkasse Schwäbisch Hall (BSH) v máji 1998 a od septembra 2004 ho veľmi úspešne viedol. Pod jeho vedením spoločnosť BSH okrem iného vyhrala súdne spory, ktoré sú nielen pre spoločnosť BSH, ale aj celé odvetvie dodnes mimoriadne dôležité. V spoločnosti BSQ Bausparkasse, do ktorej ho vyslala BSH,  Volker Kreuziger inicioval nové a úspešné kroky dôležité pre ďalší rozvoj stavebnej sporiteľne. Volker Kreuziger prevzal oblasť marketingu a predaja v Prvej stavebnej sporiteľni v náročnej fáze a okrem iného inicioval transformáciu zo stavebnej sporiteľne na banku na financovanie bývania. Od roku 2013 je Volker Kreuziger členom dozornej rady spoločnosti BSH.

Dr. Volkerovi Kreuzigerovi by sme sa chceli poďakovať za jeho mimoriadne nasadenie a zaželať mu všetko najlepšie v jeho ďalšej kariére i v osobnom živote,“ dodáva Peter Magel.