03.11.2022

mojeSPORENIE: PSS-ka v novej kampani komunikuje 1 % úrokovú sadzbu ročne na stavebnom sporení

PSS, Prvá stavebná sporiteľňa, spúšťa začiatkom novembra kampaň na produkt mojeSPORENIE. Zameriava sa na jeho hlavné benefity – úrokovú sadzbu 1 % ročne na stavebnom sporení s následnou možnosťou čerpania stavebného úveru s výhodnou fixnou úrokovou sadzbou 3,9 % ročne.

Televízny spot, ktorý tvorí jadro komunikácie, zobrazuje domácnosť v typickej štylizovanej farebnosti značky, v ktorej mladí manželia tvoria zohratú dvojicu. Môžu sa na seba navzájom spoľahnúť aj pri takej bežnej činnosti, ako je napríklad varenie obeda. Tak, ako majú istotu v sebe navzájom, môžu mať istotu aj vďaka PSS. Súčasťou novej komunikácie je samozrejme aj neodmysliteľný symbol značky – lišiak vystupujúci v úlohe experta na bývanie.

Zaujímavosťou je špecifické mediálne rozmiestnenie spotov v reklamnom bloku, ktoré má pomôcť čo najjednoduchšie odlíšiť dvojicu benefitov. „V kampani na mojeSPORENIE komunikujeme benefity rozdelené do 2 spotov, a to konkrétne do 25-sekundového spotu, ktorý komunikuje zvýšenú úrokovú sadzbu pri stavebnom sporení a následne do 5-sekundového tandemu venovanému fixnej úrokovej sadzbe na stavebnom úvere, “ hovorí Daša Matušíková, riaditeľka úseku marketingu PSS. Zároveň dodáva, že ľudia si v dnešnej neistej dobe uvedomujú výhody sporenia a určite ocenia atraktívnu úrokovú sadzbu pre sporiteľov a záruku fixovaného úroku na celú dobu splácania pre tých, čo si vezmú stavebný úver.  

Kampaň vznikla v dielni Istropolitana Ogilvy, režisérom nového TV spotu je Jonáš Karásek a vznikol v produkcii Protos Production.   

Vizitka kampane:
Klient: PSS, Prvá stavebná sporiteľňa
Riaditeľka úseku marketingu: Daša Matušíková
Vedúci odboru značky a reklamy: Rastislav Škerko
Brand manažér offline: Karin Čechová
Brand manažér online: Peter Hacek
Agentúra: Istropolitana Ogilvy 
Strategy Planner: Veronika Romsauerová, Juraj Plánovský
Creative Director: Vlado Janček, Peter Darovec
Art Director: Peter Hrevuš
Copywriter: Vlado Janček
Account Director: Petra Lukáčová
Account Manager: Patrik Stantien
Produkcia: Protos Productions
Režisér: Jonáš Karásek
Postprodukcia: Oficina
Mediálna agentúra: Initiative