03.10.2022

Do vedenia PSS nastúpil nový člen predstavenstva Redouane Sedrati

Prvá stavebná sporiteľňa má od začiatku októbra nového člena najvyššieho vedenia. Do predstavenstva PSS nastúpil odborník na stavebné sporenie Redouane Sedrati, ktorý na pozícii vystriedal dlhoročného člena vedenia spoločnosti Davida Marwana.

David Marwan bol členom predstavenstva PSS od júla 2014 a v uplynulých rokoch úspešne realizoval množstvo projektov. Modernizovala sa napríklad celá IT infraštruktúra, aby bola PSS dobre pripravená na budúce výzvy. V ekonomickej oblasti sa pod vedením Davida Marwana výrazne optimalizovalo a udržala sa stabilná štruktúra celkových nákladov aj rizík.  „David Marwan sprevádzal PSS a jej zamestnancov v skutočne náročných časoch. Akcionári, najmä Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH, sa chcú pánovi Marwanovi poďakovať za jeho angažovanosť v uplynulých rokoch a zaželať mu všetko najlepšie do budúcnosti,“ uviedol Hans-Christian Vallant, člen dozornej rady PSS.

Redouane Sedrati do banky prichádza z rakúskej Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH, ktorá je jedným z akcionárov PSS. Na novej pozícii bude zodpovedať predovšetkým za oblasti plánovania, controllingu a riadenie rizík, ekonomický úsek, informačné technológie a všeobecný servis.  Kariéra doktora práv Redouanea Sedratiho sa začala v rakúskej finančnej skupine Raiffeisen v roku 2010. Jeho životopis charakterizuje neustále vzdelávanie a osobnostný aj odborný rozvoj. Do PSS prichádza z pozície vedúceho oddelenia Práva a Compliance Raiffeisen Bausparkasse. Bol tiež členom predstavenstva Raiffeisen Wohnbau v Rakúsku. „Redouane Sedrati počas svojho pôsobenia v skupine Raiffeisen presvedčivo preukázal svoje odborné znalosti v bankovom sektore a vodcovské schopnosti,“ hovorí  Hans-Christian Vallant, člen dozornej rady PSS.

Veľmi sa teším na nové výzvy. PSS je poprednou stavebnou sporiteľňou na Slovensku a mojím cieľom je jej pozíciu s veľkým nasadením ďalej rozvíjať. Stavebné sporenie je dôležitá súčasť finančných trhov v európskych krajinách, vďaka ktorému ľudia a rodiny dokážu realizovať svoje plány spojené s bývaním a meniť svoje domovy na krajšie, modernejšie, ale aj  energeticky efektívnejšie miesta na život, “ hovorí Redouane Sedrati. Predstavenstvo Prvej stavebnej sporiteľne aktuálne tvorí jeho predseda Jiří Plíšek a členovia Jochen Maier a Redouane Sedrati.