Obchodné zastúpenie

Humenné, Námestie slobody 25

OD Laborec (2. poschodie)

Námestie slobody 25

066 01, Humenné

Po - Pi
09:00-12:00, 13:00-16:30

Obchodní zástupcovia

Veronika Kocková
Obchodný zástupca
Námestie slobody 25, Humenné
Ing. Iveta Sklenčárová
Obchodný zástupca
Námestie slobody 25, Humenné

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Beáta Bezegová
Územný riaditeľ